Praznik sv. Jožefa v novomeški škofiji

18.3.2017 Novo mesto Škofija Novo mesto, Svetnik
Stolnica v Novem mestu Stolnica v Novem mestu

V soboto, 18. marca, bomo obhajali praznik sv. Jožefa, glavnega zavetnika novomeške škofije. Ob tej priložnosti v Škofiji Novo mesto vsako leto podelimo najvišje škofijsko priznanje »Odličje sv. Jožefa« posameznikom ali ustanovam, ki se posebej odlikujejo po zglednem krščanskem življenju in svojem prispevku za krajevno Cerkev. Letošnje odličje bo prejel g. Ivan Cvitkovič iz Kočevja, dolgoletni organist v različnih župnijah in krajih Kočevske, ki izkazuje človeške vrline in veliko ljubezen do Boga, Cerkve in glasbe.

Poleg tega bo umeščen tudi nov častni kanonik novomeškega stolnega kapitlja župnik in dekan Dekanije Žužemberk g. Franc Vidmar, v znak priznanja za njegovo izredno pastoralno zavzetost in večkratni dekanski mandat v različnih župnijah dekanij Ribnica in Žužemberk.

Slovesno praznično somaševanje s podelitvijo odličja bo v soboto, 18. marca, ob 10.00 uri v novomeški stolnici vodil novomeški škof Andrej Glavan. Pri maši bo pel mešani pevski zbor iz Žužemberka.

Janko Pirc
Tiskovni predstavnik


Odličje sv. Jožefa 2017

Tudi letos bomo slovesno obhajali praznik sv. Jožefa, ki ga častimo kot varuha vesoljne Cerkve in glavnega zavetnika novomeške škofije. Letošnje obhajanje slovesnega praznika bo zaradi sovpadanja s postno nedeljo prestavljeno na soboto, 18. marca. Ob tej priložnosti bomo ponovno podelili najvišje škofijsko priznanje »Odličje sv. Jožefa«, ki ga prejmejo posamezniki ali ustanove, ki se posebej odlikujejo po zglednem krščanskem življenju in svojem prispevku za krajevno Cerkev. Poleg tega bo umeščen tudi nov častni kanonik novomeškega stolnega kapitlja. Slovesna sv. maša s podelitvijo odličja bo v soboto, 18. marca, ob 10.00 uri v novomeški stolnici. Somaševanje in podelitev obeh odlikovanj bo vodil novomeški škof Andrej Glavan. Slovesnost bo glasbeno obogatil mešani pevski zbor iz Žužemberka.

Odličje sv. Jožefa bo letos prejel gospod Ivan Cvitkovič iz Kočevja. – Gospod Cvitkovič je v kočevski in mnogih okoliških župnijah predan organist že več kot pol stoletja. Iz rodne Bele Krajine se je kmalu po vojni kot mlad fant preselil v Kočevje. Njegova pot organista se je začela s prijateljevanjem s takratnim organistom g. Dežmanom. Pri njem se je učil prvih not, kasneje pa je obiskoval tudi orglarsko šolo v Ljubljani. Kot organist se je najprej preizkusil v Dolenji vasi pri Ribnici. Vmes je pomagal tudi v Hinjah. Kmalu pa se je ustalil v Stari Cerkvi, kjer je službo organista opravljal do pred dveh let. Redno je igral in kljub letom še vedno igra pri sv. maši vsako nedeljo v Mozlju ter občasno v Livoldu, v domu starejših v Kočevju, v Koprivniku, Verdrenku in drugje. Od začetka do danes ga odlikujejo kreposti, kot so: delavnost, poštenje, pripravljenost za pomoč, plemenitost, skromnost, globoka in pogumna vera in predvsem velika ljubezen do Cerkve. Te lepe lastnosti je uspel približati tudi svojim pevcem, predvsem pa je bil zvest sopotnik svoji ženi in sodelavec številnim kočevskim duhovnikom. Svoje služenje je vedno opravljal z občudovanja vredno potrpežljivostjo in nikoli ni pričakoval hvale ali priznanja.

Nov častni kanonik stolnega kapitlja bo postal župnik in dekan žužemberške dekanije gospod Franc Vidmar. – Imenovanje je izraz priznanja za njegovo izredno požrtvovalnost in pastoralno zavzetost v božjem vinogradu skozi vsa leta duhovniškega služenja, tako v dolgoletni duhovni oskrbi različnih župnij kot v večkratni vzorni službi dekana dekanij Ribnica in Žužemberk. Novi častni kanonik bo na praznik sv. Jožefa prejel  častna kanoniška znamenja in bo občasno sodeloval pri slovesnih bogoslužjih v novomeški stolnici.

Prejemniki Odličja sv. Jožefa iz preteklih let so:
-      2016: Slavko Trontelj, ključar in dolgoletni sodelavec novomeške kapiteljske cerkve, ki je s svojim pokončnim pričevanjem v policijskih vrstah izkazal svojo zvestobo Bogu, domovini in Cerkvi
-      2015: Jožica in Peter Kotar, izjemno in vsestransko požrtvovalna sodelavca v župniji Dolenjske Toplice in v škofijskem merilu
-      2014: Marija – Mimica Rade, upokojena medicinska sestra, ki je s svojo izjemno ljubeznivostjo in sočutjem do pacientov ter kot izredna delivka v življenju izpričala krščansko ljubezen do bližnjega.
-      2013: Lina Švalj, dolgoletna in izredno zaslužna organistka in zborovodkinja v župniji Šentjernej
-      2012: Anica in Lado Stopar, cerkovnika romarskega svetišča na Zaplazu, odlikuje ju zvesta služba Cerkvi in izredna gostoljubnost do romarjev in duhovnikov
-      2011: Marija Kalan, dolgoletna zaslužna sodelavka Karitas na kočevskem
-      2010: sestre de Notre Dame, za služenje krajevni cerkvi in podaritev nekdanjega samostana in šole v Šmihelu, ter Jože Kastelic, za zgledno krščansko življenje in darove župnijam Hinje in Ambrus ter domačemu kraju Žvirče
-      2009: dr. Janez in dr. Marika Kramar, za izredno predano služenje Bogu in ljudem v zdravniškem poklicu in zgledno krščansko življenje
-      2008: sestra Marija Agneza Saje, za ustanovitev karmeličanskega samostana v Mirni Peči in duhovno podporo sester karmeličank krajevni cerkvi na Dolenjskem.