Poročilo z novinarske konference Nadškofijske karitas Maribor

30.5.2013 Maribor Karitas
Novinarska konferenca Nadškofijske karitas Maribor Novinarska konferenca Nadškofijske karitas Maribor

V prostorih Nadškofijske karitas Maribor je v četrtek, 30. maja 2013, potekala novinarska konferenca.

Botrstvo

Program Botrstvo – pomoč otrokom je eden izmed krovnih programov Nadškofijske karitas Maribor, ki deluje od leta 1993 in je namenjen ciljni skupini otrok iz socialno ogroženih in revnih družin, ki so zaradi brezposelnosti staršev ali druge hude stiske ostali brez sredstev. Prioriteto imajo otroci, ki izhajajo iz družin z več otroki, otroci z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, s kroničnimi obolenji in otroci z enim oziroma brez staršev. S pomočjo tega programa lajšamo tako trenutne, kot tudi trajne stiske otrok ter na ta način omogočamo otrokom minimalne pogoje za preživetje. Pomoč je razdeljena v obliki funkcionalne ali materialne pomoči v višini 80,00 EUR, ki jo otroci dobijo trikrat na leto, torej na letni ravni skupaj 240,00 €.

Redni botri prispevajo mesečno 20,00 € za enega otroka, mnogi pa se odločijo tudi za višji znesek. Skupnim botrom pa je višina in pogostost prispevkov prepuščena njihovi presoji in zmožnostim.

Potrebe po sodelovanju oziroma vključitvi otrok v program Botrstvo – pomoč otrokom ugotavljamo s pomočjo naših prostovoljcev (voditeljev, sodelavcev) na župnijski in dekanijski karitas, ki nam sporočajo stisko otrok.

Stisko pa mnogokrat ugotavljamo tudi neposredno pri delu skozi programe, ki delujejo pod okriljem Nadškofijske karitas, tako pri reševanju individualnih prošenj uporabnikov, kakor tudi preko prošenj s strani drugih vladnih in nevladnih institucij.

V letu 2012 je bilo tako pomoči iz programa Botrstvo – pomoč otrokom deležnih 87 otrok. V letošnjem letu imamo vključenih 81 otrok.

V letu 2012 smo skozi celo leto zbrali 25.644,55 €, v prvih 4 mesecih leta 2013 pa 8.918,18 €. Program je delno sofinanciran s strani Mestne občine Maribor ter FIHO (Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij).

Obračamo se na vse dobre ljudi, da pomagajo po svojih zmožnostih. Zainteresirani lahko pokličejo na tel. št. 0590/80–350 ali se prijavijo preko spletnega obrazca na povezavi.


Srečanje botrov in podpornikov programa Botrstvo

Že sedemnajstič skupaj s sodelavci Župnijske karitas Svečina in otroki iz podružnične šole Svečina osnovne šole Kungota pripravljamo srečanje botrov in podpornikov programa Botrstvo. Tokratno srečanje bo v soboto, 1. junija 2013, v Svečini s pričetkom ob 10.00 v župnijski cerkvi sv. Andreja, sledi bogat kulturni program v svečinskem vaškem domu.


Ljudska kuhinja Betlehem – 3. obletnica delovanja

»Ljudske kuhinje« so bile v preteklosti zelo znane in so na nek način predstavljale ter bile zaščitni znak v »težkih časih« za humanitarne in dobrodelne organizacije po svetu. »Težki časi« ter predvsem zelo nestanovitni in nepredvidljivi, so žal sedaj že nekaj časa ponovno med nami, zato naša Ljudska kuhinja – Betlehem predstavlja vsakodnevno realnost in enega od možnih odgovorov na tovrstne probleme.

Ljudska kuhinja – Betlehem je specifičen program, ki se je lokacijsko izločil iz socialno varstvenega programa Sprejemališča za brezdomce, ki sicer deluje že 15. leto na Ljubljanski ulici 23 v Mariboru, zaradi velike frekvence ciljne populacije in majhnosti prostorov.

Po svoji naravi je razdelilna kuhinja, s katero ljudem z nastanitvenimi problemi vsakodnevno nudimo topel obrok. V manjši meri pomagamo tudi drugim socialno ogroženim družinam in posameznikom, starejšim, ki se znajdejo v trenutni, praviloma kratkotrajni stiski.

Z vsakodnevnim obrokom posegamo tudi na področje krepitve zdravja, saj je v tej smeri skrbno sestavljen in prilagojen uravnoteženi jedilnik.

Finančne zmožnosti nam zagotavljajo za do 70 dnevnih obrokov vsak dan v letu. Sicer je načrtovana optimalna kapaciteta Ljudske kuhinje – Betlehem do 150 oseb. V letu 2012 smo tako razdelili kar 20.221 kosil, letos pa smo jih razdelili že 8.632.

Pri svojem delu se držimo smernic Načel HACCP sistema, Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu, Etičnih pravila Karitas ter področnih zakonskih oz. podzakonskih aktov.


Sofinancerji

Mestna občina Maribor – proračunska sredstva
Zavod republike Slovenije za zaposlovanje – program javnih del
Mestna občina Maribor – naročnik javnega dela
FIHO – Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji
Mreža upnijskih karitas in mnogo dobrih ljudi – darovalcev


Pomoč Nadškofijske karitas Maribor socialno najbolj ogroženim

Kakor na preteklih novinarskih konferencah moramo tudi tokrat izpostaviti, da so se stiske ne le povečale, temveč v mnogih primerih poglobile. Ponovno opozarjamo na povečanje števila tistih, ki prvič potrkajo na vrata Karitas zaradi izgube zaposlitve, prošenj za zakonito stalno prijavo (226), problemov zaradi funkcionalne nepismenosti ob uvajanju pravic iz naslova zakona socialne varnosti in drugih socialnih transferjev, še posebej moramo opozoriti na stiske družin, posameznikov in starejših, bolnih in invalidov ter drugih marginalnih skupin, odrinjenih na rob družbe.

Največje stiske se v zadnjem času pojavljajo, ker ljudje ne morejo poravnavati položnic za redne mesečne obveznosti. Še vedno imajo dolgove za ogrevanje, prihajajo poračuni električne energije, dolgove imajo za prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Veliko je brezposelnih, ki so jim potekla vsa nadomestila in sedaj prejemajo samo denarno socialno pomoč. Posledično so pogoste tudi različne bolezni. Žal ne moremo vsem pomagati, zato skušamo vsaj delno omiliti najhujše stiske.

V tekočem letu 2013 je bilo rešenih 256 prošenj za finančno pomoč – plačilo najosnovnejših življenjskih potrebščin (elektrika, najemnina, ogrevanje, …).

Pomoč v hrani je samo preko Nadškofijske karitas Maribor prejelo kar 1.118 družin oz. posameznikov. Izdanih je bilo že kar 656 paketov pomoči v oblačilih in obutvi. V mreži župnijskih karitas smo razdelili dve dobavi hrane iz intervencijskih zalog EU in drugo podarjeno pomoč. Pomoč vsakokratno doseže cca. 25.000 ljudi v hudi stiski. Skupna razdeljena pomoč za navedene programe pomoči v prvih štirih mesecih znaša 108.008,48 €.

V letošnjem letu je bilo razdeljene pomoči po novembrskih poplavah v skupni višini 423.309,98 €. Žal vsem ne moremo pomagati tako, kot bi želeli, saj imamo omejene vire pomoči. Zavedamo pa se, da brez podpore dobrih ljudi – darovalcev, donatorjev, ki velikodušno pomagajo s podprtjem mnogih programov pomoči Karitas, tolikim ne bi mogli pomagati. Želimo se zahvaliti za solidarnost in prosimo, da mnogih v stiski ne pozabimo tudi v prihodnje. Moramo pomagati po svojih močeh.

V socialnih programih: sprejemališče za brezdomce sprejmemo dnevno cca. 40 oseb, v zavetišču dnevno pri nas prespi 25 do 30 oseb. V ambulanti za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico smo letos sprejeli že 170 pacientov. V našem materinskem domu v Mozirju in Žalcu biva 7 mater in 10 otrok.

Delo v prihodnje:

  • Srečanje botrov in podpornikov programa Botrstvo
  • Zvezek
  • Otroci nas potrebujejo
  • II. delitev hrane iz intervencijskih zalog EU
  • Letovanje soc. ogroženih družin, otrok, mladostnikov in starejših

Dodatne informacije dobite na sedežu Nadškofijske karitas Maribor na Strossmayerjevi ulici 15 v Mariboru po tel. št. 0590/80–350 ali po e-pošti na naslovu [email protected].