Poročilo Slovenske Karitas o delavnicah na temo podnebnih sprememb

10.2.2012 Slovenija Afrika , Izobraževanje , Karitas, Okolje
Delavnice o podnevnih spremembah - vir - Slovenska Karitas Delavnice o podnevnih spremembah - vir - Slovenska Karitas

Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti 2011/12

Slovenska Karitas je v okviru 3-letnega mednarodnega projekta ozaveščanja na temo podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki, vse slovenske osnovne in srednje šole tudi na začetku letošnjega šolskega leta povabila k izvajanju tematskih delavnic. Pripravili so didaktična gradiva za izvedbo različnih delavnic, ki so potekale po slovenskih šolah v novembru in decembru 2011. Na povabilo se je odzvalo 147 osnovnih in 26 srednjih šol, sodelovalo pa je tudi 143 mentorjev.

Likovne, ustvarjalne, literarne in/ali interaktivne delavnice so potekale na podlagi risano-dokumentarnega filma Prihodnost je v naših rokah, PowerPoint predstavitve o problematiki, dokumentarnega filma iz Zambije Natwange – Veselimo se, filma J. Mitwaja o okoljski problematiki v Zambiji, na podlagi foto-govorice ter dramske igre/zgodbe Popotovanje štrka Simona. Z delavnicami so želeli učence in dijake spodbuditi, da so razmišljali o tem, kaj povzroča podnebne spremembe in kakšne so njihove posledice na življenja njihovih vrstnikov v revnejših državah, še posebej v Afriki. Ob tem so želeli pri učencih/dijakih spodbuditi občutek odgovornosti do ravnanja z okoljem in solidarnosti do vseh, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. Učenci in dijaki so izdelovali modele Zemlje, žoge, hobotnice in ostale izdelke iz odpadne embalaže; lične tablice, ki jih bodo opozarjale na varčevanje z vodo in energijo, na ločevanje odpadkov; mandale, ki prikazujejo otroke različnih ras in sklede iz odpadnega papirja. Sodelujoči so igrali spletni kviz, skozi delavnico in igrico o Bušmanih so spoznavali, kako težko si je natočiti kozarec vode, ko je primanjkuje. Ustvarili so čudovite plakate, pisna razmišljanja, pesmi in primerjali svoja življenja z življenji svojih sovrstnikov. Številni so za izvedbo delavnic uporabili tudi foto-govorico in odigrali dramske igrice o štrku Simonu. Ena izmed učiteljic je zapisala, da so se učencev delavnice resnično dotaknile in da so na izviren in domiseln način razmišljali, kako bi lahko pomagali svojim sovrstnikom. Izdelki, ki nastali v delavnicah, so objavljeni na spletni strani www.karitas.si/podnebne.

Slovenska Karitas želi z govorico predstavljenih izdelkov učencev in dijakov javnost in politike spodbuditi k bolj preprostemu ter naravi prijaznejšemu načinu življenja.


Likovni izdelki

Literarani izdelki


Dodatne informacije dobite pri avtorici besedila Saši Eržen na Slovenski Karitas, tel. 01/432–03–05, GSM: 031/832–920, e-naslov: [email protected].