Poročilo o drugem srečanju sodelavcev Romske pastorale

10.3.2015 Novo mesto Pastorala, Rom, SŠK

Prvo srečanje sodelavcev Romske pastorale je potekalo v letu 2013 v škofiji Murska Sobota. Po takratnem pozitivnem odzivu udeležencev, je v organizaciji koordinatorja za pastoralo Romov pri Slovenski škofovski konferenci potekalo drugo vseslovensko srečanje v torek, 10. marca 2015, v prostorih škofije Novo mesto. Ta ima največ Romov na svojem območju, tako po številu, kot po naseljih, kjer prebivajo. Na prvem srečanju je bila osrednja tema značilnost romske kulture v luči pastoralnega delovanja, na drugem srečanju pa je bila v ospredju tema zakramenti v življenju Romov. Na to srečanje so bili povabljeni vsi, ki se na kakršen koli način srečujejo z Romi:

-  pri pastoralnem delu, kjer jim želijo oznanjati evangelij,

-  v karitativni dejavnosti, ko Romi na takšen ali drugačen način prosijo pomoči in se jim po karitativni dejavnosti pokaže Božja ljubezen,

-  v primeru negativne izkušnje, ki jo pastoralni sodelavci doživijo v pastorali in na terenu,

-  pri pastorali, ko so Romi sami že pastoralni sodelavci v oznanjevanju evangelija.

 

Po uvodnih pozdravih so udeleženci prisluhnili predavanju dr. Andreja Marka Pozniča o zakramentih. Predavatelj se je osredotočil na dva vidika. Najprej je spregovoril o zakramentih na splošno in predstavil vsakega od zakramentov tako teološko kot pastoralno. Takšna predstavitev je bila v kasnejšem pogovoru zelo koristna, saj so se odkrivale različne poti pastoralnega delovanja in podeljevanja zakramentov med Romi. V drugem delu je predavatelj povezal podeljevanje zakramentov in življenje Romov v luči pastoralnega dela.

V skupnem pogovoru o zakramentih v življenju Romov so se pokazale nekatere značilnosti pastoralnega delovanja. V ospredju je bila ugotovitev, da je vstopni in najpomembnejši zakrament v življenju Romov sv. krst, pri ostalih zakramentih pa je udeležba Romov v življenju Cerkve večinoma zelo slaba. Ob tem se ne sme pozabiti posameznih romskih družin, ki jih sestavljajo aktivni katoličani in so vključeni v življenje Cerkve in župnije.

Poleg krsta, pri katerem se pastoralni delavci, še posebej duhovniki največ srečujejo z Romi, sta za pastoralno dejavnost pomembni dve pastoralni možnosti. Prva je katehumenat kot podeljevanje zakramentov odraslim. Pri tem je potrebno s posebno pastoralno modrostjo in vztrajnostjo vabiti odrasle Rome in jih odgovorno vključevati v občestvo Cerkve in župnije. Druga možnost pa je zakrament bolniškega maziljenja, ki ga lahko v posebnih okoliščinah in pripravljenosti podeljujemo vsakemu odraslemu krščenemu moškemu ali ženski. Ravno po zakramentu bolniškega maziljenja lahko pastoralni sodelavci v sodelovanju z duhovniki vstopajo v življenje Romskih družin, ki se srečujejo z boleznijo, trpljenjem in križem. Zakrament bolniškega maziljenja je zakrament odpuščanja, tolažbe in ozdravljenja, ki ga daje Kristus, s tem pa velika milost tako za tistega, ki ga prejme, kot tudi za tistega, ki je ob bolniku. Po tem zakramentu, na katerega pri srečevanju s starejšimi in bolnimi Romi velikokrat pozabljamo, lahko Romom na čudovit način pokažemo Božjo bližino v najtežjih trenutkih njihovega življenja, kot sta bolezen in trpljenje.

V drugem delu srečanja je bila v središču priprava in organizacija srečanja Romov iz vsega sveta s papežem Frančiškom v Rimu. Na povabilo papeža Frančiška in v organizaciji Sveta za pastoralo migrantov in potujočih, kamor spadajo Romi in Sinti, bo v Rimu 26. oktobra 2015 svetovno srečanje Romov. Program se bo začel v soboto, 23. oktobra 2015, in bo trajal do ponedeljka, 26. oktobra 2015. Srečanju in celotnemu programu se želimo pridružiti tudi iz Slovenije, zato bo v organizaciji koordinatorja za pastoralo Romov organizirano romanje Romov iz Slovenije v Rim. Prvi korak k temu je sestava romarskega programa in povabilo, ki se bo delilo vsem Romom po Sloveniji, najprej v času velikonočnih praznikov in blagoslova jedil. Povabilo bo sestavljeno kot zgibanka v treh jezikih: slovensko–dolenjsko belokranjsko romsko narečje ter slovensko – prekmursko romsko narečje.

Srečanje sodelavcev Romske pastorale se je zaključilo z odločitvijo, da bo tretje srečanje v letu 2016 v ljubljanski nadškofiji. Osrednja tema srečanja bo Zakramentali (blagoslovi, pogreb …) v življenju Romov.

Peter Kokotec,
Koordinator za pastoralo Romov pri Slovenski Škofovski konferenci