Poročilo o dogodku i3: prof. dr. Iain Allan

25.3.2013 ob 19:00 Galerija Družina, Krekov trg 1, Ljubljana Fakulteta za poslovne vede
prof. dr. Iain Allan prof. dr. Iain Allan

V ponedeljek, 25. marca 2013, sta Fakulteta za poslovne vede in založba Družina v okviru ciklusa predavanj, poimenovanih »i³ (i na tretjo potenco) - inovativnost & interdisciplinarnost & internacionalnost«, na povabilo prodekana fakultete dr. Žige Andoljška gostila prof. dr. Iaina Allana, gostujočega profesorja na ugledni Cass Business School iz Londona. Profesor Allan je govoril o razmerju med regulacijo in etiko v bančništvu in v zavarovalništvu skozi oči nekaterih razlogov, ki so po njegovem pripeljali do trenutne finančne in gospodarske krize.

Uvodoma je dr. Allan predstavil del svojih osebnih izkušenj z delom pri nekaterih velikih podjetjih iz finančno-zavarovanega področja. V svojem izvajanju je bil osredotočen na zakulisna dogajanja in odnos vodilnih v teh inštitucijah do lastnikov, vlagateljev, komitentov in regulatorjev. Pri tem je izpostavil naravo pravil v bančnem sistemu, ki je naravnana k zasledovanju obrazcev in ne k zdravemu razumu poznavanja svojega posla, kot je to primer pri zavarovalnicah. Po njegovem je nizka stopnja bankrotov zavarovalnic v tej finančni krizi v veliki meri posledica narave delovanja zavarovalnic, katerih bistvo je zavarovanje tveganja nastanka konkretnega škodnega dogodka, kar jih usmerja k natančnemu ocenjevanju tveganj teh konkretnih dogodkov, medtem ko je pri bankah dovolj že, če so njihovi kazalniki tveganja skladni s pravili ali ne in jih narava tveganja konkretnih poslov ne zanima preveč.

V razpravi, ki je sledila, je poudaril hitro naraščanje obsega pravil v bančnem sistemu v obdobju po nastanku finančne krize, da pravila nujno ne vodijo k etičnemu vedenju in k uporabi zdrave pameti pri izvajanju poslovnih politik v bankah in ostalih finančnih institucijah. Sklenil je z mislijo, da bi bilo v bančnem sistemu treba prečistiti pravila na način, da bodo omogočala prilagodljivost in vzpodbujala etičnost in strokovnost v poslovanju bank in finančnih institucij, podobno kot to omogočajo pravila v zavarovalništvu.

Video posnetki z dogodka so na voljo na priloženih povezavah.