Poročilo o dogodku i3: dr. A. Jaron (etični kodeksi)

16.4.2013 Galerija Družina, Krekov trg 1, Ljubljana Fakulteta za poslovne vede

V torek, 16. aprila 2013, sta Fakulteta za poslovne vede in založba Družina v okviru ciklusa predavanj, poimenovanih »i³ (i na tretjo potenco) - inovativnost & interdisciplinarnost & internacionalnost« na povabilo prodekana fakultete dr. Žige Andoljška gostila dr.  Anno Jaron, predavateljico s Cardinal Stefan Wyszynski' University (Faculty of History and Social Sciences) iz Varšave in raziskovalko na Inštitutu političnih ved omenjene fakultete.

Dr. Jaronova je predstavila nekatera po njenem mnenju temeljna načela in razloge v prid uvedbi etičnih kodeksov za službe v javnem sektorju. Zagovarja t. i. mehak pristop pri vrednotenju kakovosti dela zaposlenih v javni upravi, pri čemer v javni sektor prišteva tudi sektor izobraževanja in zdravja. Po njenem prepričanju so zaposleni v javnem sektorju v službi državljanov in opravljajo širše oz. družbeno poslanstvo, česar bi se morali zavedati. Izhaja iz podmene, da pristop korenčka in palice ni nujno ustrezen način discipliniranja uradnikov, ter da vzpodbujanje etičnosti s pomočjo prikazovanja in analize primerov slabih praks lahko prinese močnejši vzgojni učinek od neposrednega kaznovanja.

Dr. Jaronova še meni, da so časi prevlade t. i. homo-sovieticusa, kjer so se ljudje državnih uradnikov bali, ti pa so svoj vpliv pogosto zlorabljali v osebno korist, v pretežni meri stvar preteklosti, in da je (tudi) poljski javni sektor danes v tem oziru precej napredoval v smer obravnave državljanov kot strank in ne več kot “zavezancev”.

Foto: Veronika Savnik, FPV