Pomoč Karitas s šolskimi potrebščinami pred pričetkom šolskega leta

Začetek šolskega leta za mnoge socialno ogrožene družine predstavlja hudo finančno breme, saj je že v poletnih mesecih potrebno pokriti stroške za nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov.

Stroški za posameznega osnovnošolca znašajo med 200 in 300 EUR, kar je odvisno od šole in razreda. Finančna bremena se za starše mesečno nadaljujejo tudi med šolskim letom. Težave imajo tudi družine z dijaki, kjer je velik problem strošek za prevoze preko celega leta in nakup pripomočkov za strokovne predmete. Še posebej so v velikih težavah družine z enim staršem, velike družine, družine, ki so se zadolžile pri urejanju stanovanjskih pogojev in družine s starši, ki so brezposelni ali prejemajo minimalno oziroma neredno plačo. Družine se za šolske potrebščine nemalokrat tudi zadolžijo in naknadno pridejo po pomoč, ko ne zmorejo odplačati dolga. Karitas v veliki meri pomaga tudi družinam, ki za las izpadejo iz javnih cenzusov pomoči. Pomoč na mnogih lokacijah usklajujemo s CSD in drugimi NVO. Dobro sodelujemo tudi s številnimi osnovnimi šolami.

V letošnjem poletju so do konca avgusta škofijske Karitas v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju, Murski Soboti in Novemu mestu pomagale 8.008 socialno ogroženim otrokom iz 3.094 družin, od tega 6.852 osnovnošolcem in 1.156 dijakom. Letos je bilo skupaj za pomoč v obliki paketov šolskih potrebščin ter bonov in naročilnic za nakup šolskih potrebščin na škofijskih Karitas do sedaj porabljenih 232.503,59 EUR. Pomoč poteka tudi na ravni župnijskih Karitas, za katere bodo podatki o obsegu pomoči znani ob koncu koledarskega leta. Glede na prve podatke in obseg prošenj lahko z gotovostjo rečemo, da bo prek mreže Karitas, ki vključuje tudi župnijske Karitas, za katere še niso na voljo podatki, v letu 2018 deležnih pomoči v obliki šolskih potrebščin približno enako otrok kot v letu 2017, to je skupaj več kot 12.000 otrok.

Velik del sredstev za pomoč smo pridobili z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki se je pričela v mesecu juniju in v kateri se je do sedaj zbralo 125.367 EUR. Veseli smo vsakoletnega odziva darovalcev in hvaležni za njihovo podporo. Del sredstev za pomoč je pridobljen tudi v manjših akcijah škofijskih Karitas, preostanek pa je prispevala Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Del pomoči se je zbral in razdelil tudi v materialni obliki, pri tem gre predvsem za šolske torbe in nove zvezke, ki so jih zbrali otroci v akciji Pokloni zvezek. Potekala je v 260 šolah in 117 vrtcihv mesecih maju in juniju. Tako so otroci za svoje socialno ogrožene sovrstnike zbrali nekaj več kot 29.000 zvezkovin v vrtcih dodatno še 400 novih tempera barvic. Posebna oblika pomoči so tudi botrstva za otroke, v katera je vključenih 212 otrok. Izvajajo se v škofijskih Karitas v Kopru, Mariboru in Ljubljani.

Akcija zbiranja sredstev v dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo se bo nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih, saj Karitas osnovnošolcem pomaga tudi med celotnim šolskim letom. Med letom je pomoč še posebej namenjena plačilu obšolskih dejavnosti in kosil za učence in dijake ter prevozov za dijake iz oddaljenih krajev. Še vedno pa zbiramo nove, velike črtaste zvezke ali tempera barvice, ki jih mogoče oddati na najbližji Karitas ali finančna sredstva za pomoč otrokom na TRR:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: SI00 3620, namen: Otroci nas potrebujejo.

Zbiranje sredstev preko celega leta poteka tudi prek SMS-sporočilom s ključno besedo ZVEZEK ali ZVEZEK5 na 1919, s katero se daruje 1 EUR ali 5 EUR.

Iskrena hvala vsem darovalcem za darovano pomoč otrokom, ki potrebujejo šolske potrebščine.

Mag. Cveto Uršič, generalni tajnik Slovenske karitas

Več informacij: Slovenska karitas, Saša Eržen, tel.: 01/300-59-69/60, e-naslov:[email protected]


Pomoč otrokom Nadškofijske Karitas Maribor ob vstopu v novo šolsko leto

Preko programov pomoči Nadškofijske karitas Maribor smo ob letošnjem vstopu v novo šolsko leto do sedaj pomagali že 1.718 otrokom iz 642 družin. Pomoč se je največkrat nanašala na zagotovitev šolskih potrebščin in delovnih zvezkov oz. ostalih šolskih pripomočkov (torbe, peresnice, pisala, ravnila, barvice, …). Skupaj smo razdelili preko 17.000 kosov šolskih potrebščin.

V letošnji akciji Zvezek, s katero Karitas spodbuja osnovnošolce k medvrstniški solidarnosti, je sodelovalo s širšega mariborskega, koroškega in ptujskega področja kar 70 osnovnih šol, vrtcev in veroučnih skupin, ki so skupaj zbrali 4.143 šolskih potrebščin (zvezki, ter ostali šolski pripomočki). 

Največkrat pri pomoči otrokom na Karitas opažamo, da se k nam obračajo družine, kjer so starši brezposelni ali imajo prenizko plačo, družine z enim staršem in družine z več osnovnošolci. Poleg socialne stiske jih največkrat pestijo tudi zdravstveni problemi ter težave v duševnem zdravju. 

Tistim otrokom, katerim je potrebna večkratna spremljana pomoč, pomagamo tudi preko programa Botrstvo, kjer je trenutno vključenih 58 otrok.

Otroci se veselijo življenja, prihodnosti, razmišljajo in odkrivajo svoj poklic. Otrokom želimo, da bi živeli ustvarjalno in dostojno življenje. Potrebujejo samozavest in pozitivno naravnanost ob pridobljenem znanju in spretnostih. Le tako se bodo lahko v prihodnosti ubranili revščine.

Brez dobrih ljudi, ljudi odprtega srca, jim ne bo uspelo. Otroci nas potrebujejo. Potrebujejo naše sočutje in pomoč. Hvala za vaš dar!

Več:http://www.karitas.si/akcije/otroci-nas-potrebujejo/


Pomoč šolarjem na Primorskem

V sklopu vseslovenske akcije Otroci nas potrebujejo je Škofijska karitas Koper, ki izvaja različne programe pomoči na Primorskem, pred začetkom šolskega leta pomagala 1.635 šolarjem iz 875 družin v skupnem znesku 38.765 Eur, poleg tega je bilo razdeljenih 11.000 kupljenih in zbranih zvezkov ter druge darovane šolske potrebščine.

Podatki o pomoči in vsebini na nacionalni ravni so objavljeni na spletni strani Slovenske karitas http://www.karitas.si/pomoc-karitas-s-solskimi-potrebscinami-pred-pricetkom-solskega-leta-3/.

Za zbiranje pomoči je potekala akcija Otroci nas potrebujejo na nacionalni in lokalni ravni. Zelo odmevna med mladimi darovalci je bila pobuda Pokloni zvezek, v katero se je na Primorskem vključilo 52 osnovnih in podružničnih šol ter 17 vrtcev, pridružili so se tudi posamezni darovalci, ki so svoj dar prinesli v Centre karitas ali darovali v košarice po trgovinah. Zbranih je bilo 4.880 zvezkov in preko 200 drugih potrebščin. 

Pomoč otrokom v Škofijski karitas Koper poteka tudi s programom Posvojitev na razdaljo, v katerega je vključenih 114 otrok in so prav pred začetkom šole dobili vsak po 100 Eur pomoči. Posvojitev na razdaljo pomeni, da se družina, skupina ali posameznik odloči, da bo najmanj za dobo enega leta pomagal določenemu otroku s 25 Eur mesečno. Staršem otrok ali skrbniku se pomoč nakaže vsake štiri mesece in je namenjena kritju stroškov šolanja ter nakupu obleke, obutve in drugih pripomočkov. 

V poletnem času se je preko 100 šolarjev udeležilo počitniških taborov in letovanj v Domu karitas v Soči ali v sklopu počitnic Karitas v Portorožu. Z začetkom letošnjega šolskega leta se že osemnajsto leto zapored začenja program Popoldan na cesti, ki sedaj poteka že na desetih lokacijah in je namenjen druženju in brezplačni učni pomoči osnovnošolskim otrokom ob podpori strokovnih delavk in usposobljenih mladih prostovoljcev z imenom Mlada karitas. 

V podporo vsem družinam kontinuirano teče program spremljanja in pomoči s hrano v vseh trinajst Centrih karitas po celotni Koprski škofiji. Prav te dni v Centralno skladišče prihaja tretja dobava hrane, ki jo sofinancira RS in EU. Po napovedi bo v tej pošiljki 98 ton osnovne hrane (mleko, moka, testenine, riž, olje ter pelati in fižol). Poleg tega pa se na vseh nivojih Karitas družinam in posameznikom v izrednih primerih pomaga tudi pri plačilu položnic, ki so za družino ali posameznika nujne (elektrika, voda, stanovanje, zavarovanje..). Glede na vse navedeno, smatramo, da ne bi smela nobena družina ali posameznik ostati brez osnovne pomoči za materialno preživetje, z veseljem pa ugotavljamo, da se število prosilcev pomoči zmanjšuje, predvsem zaradi zaposlitve enega ali več družinskih članov. 

Jožica Ličen, ravnateljica Šk Kp, GSM: 041 429 713, e-pošta: [email protected]