Pomoč iz Slovenije, ki ljudem v Afriki prinaša preživetje in trajnostni razvoj, je v času svetovne krize še dragocenejša

31.8.2022 Dobrodelnost, Karitas

Slovenska karitas je v drugi polovici avgusta začela z dobrodelnima akcijama Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja, ki potekata v času do 15. septembra 2022. Letos že 17. leto zapored zbira sredstva za humanitarno in razvojno pomoč najrevnejšim otrokom in družinam v Afriki.

Z zbranimi sredstvi v dobrodelni akciji Za srce Afrike in v sodelovanju s slovenskimi misijonarji in lokalnimi Karitas blaži stiske revnih, predvsem na revnem podeželju v Ruandi, Burundiju, Centralnoafriški republiki, Keniji, Senegalu, Bocvani in na Madagaskarju. Lani je bilo v akciji Za srce Afrike zbranih neverjetnih 235.828,45 evrov. Večletna pomoč iz Slovenije ljudem v Afriki omogoča boljše osnovne pogoje za preživetje in življenje na lokalnih območjih Afrike, kjer živi več kot 250.000 ljudi. Še posebej so pomembni projekti s področja oskrbe z vodo in hrano, zdravstva in šolstva. S pomočjo akcije Z delom do dostojnega življenja, pa je omogočeno redno delo in zaslužek najrevnejšim staršem, kar prinaša možnost preživetja in napredka njihovih družin v domačem okolju. Lani je v programu sodelovalo 816 darovalcev iz Slovenije (botri), ki so z mesečnim darom podpirali plačilo za delo staršev iz več kot 330 revnih družin v Afriki. Slovenska karitas je družinam v Afriki za trajnostno preživetje do sedaj pomagala tudi z nakupom 4.300 koz v akciji Kupim kozo.

Stiske revnih se letos v Afriki povečujejo. Skupaj s posledicami podnebnih sprememb, predvsem hudimi sušami, pandemije covida in notranjih konfliktov, se revni v Afriki sedaj soočajo še s posledicami vojne v Ukrajini. Slednje povzroča rast cen hrane, gnojil, goriva in drugih potrebščin za življenje, kar bo pahnilo milijone ljudi v Afriki v še večjo revščino in lakoto. Število podhranjenih otrok se bo zopet povečalo, zato bo Karitas letos posebno pozornost namenila pomoči s hrano. Predvsem na podeželju Afrike pa še vedno primanjkuje tudi zdravstvenih centrov, porodnišnic, šol, vodnjakov, cest …, ki ljudem omogočajo boljše osnovne pogoje za življenje. Ko se v nekem kraju reši infrastrukturni problem, se pokažejo nove nujne potrebe, ki so velike. Slovenska karitas je tako tudi letos prejela številne prošnje za takšno pomoč s strani misijonarjev in lokalnih skupnosti v Afriki.

V zadnjih 16. letih je bilo s pomočjo zbranih sredstev v akciji Za srce Afrike in s sofinanciranjem posameznih projektov s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS ter Misijonskega središča v Afriki zgrajenih ali obnovljenih in opremljenih 8 šol in vrtec, 7 zdravstvenih centrov in 5 porodnišnic, center za fizioterapijo ter 26 večjih vodnjakov za območja, kjer živi skupaj 250.000 prebivalcev. Šole otrokom omogočajo možnost poklica, zdravstveni centri in čista voda pa boljše zdravje. Pri gradnjah so mnogi revni starši dobili tudi priložnost za plačno delo, kar jim omogoča preživetje družin in dostojanstvo. Zelo dragocena je tudi redna pomoč podhranjenim otrokom, da se lahko vrnejo v normalno življenje in v šolo. Domačini so neizmerno hvaležni za vso pomoč iz Slovenije.

Darovalci svoj dar Za srce Afrike lahko nakažejo na:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 LJ,

TRR: SI56 02140-0015556761,

Sklic: SI 00 2127, Namen: Za srce Afrike.

Možnost darov tudi s SMS sporočilom AFRIKA, AFRIKA5 ali AFRIKA10 na 1919 s prispevkom 1, 5 oz. 10 EUR, zgibanka s položnico  pa je na voljo v septembrski reviji Ognjišče. Več na karitas.si. HVALA!

Podrobnosti o lanski akciji ZA SRCE AFRIKE, preko je bila realizirana sledeča pomoč:

 • V kraju Safa v Centralnoafriški republiki so bili podprti nakupi hrane za več kot 350 hudo podhranjenih otrok in za doječe matere.
 • V  Kiguhu v Burundiju se je v sodelovanju z misijonarko s. Vesno Hiti v sklopu zdravstvenega centra, ki oskrbuje 17.000 prebivalcev, podprlo začetek gradnje nove porodnišnice.
 • V Gitegi v Burundiju se je omogočilo gradnjo 4 vodnjakov in dostop do čiste vode za 5.000 ljudi. »Voda je življenje za vse nas v Afriki. Hvala!« s. Bogdana Kavčič
 • V Mukungu v Ruandi se je podprlo obnovitvena dela v zdravstvenem centru za 25.000 ljudi.
 • V okrožju Karongi v Ruandi se je ob podpori MZZ zagotovilo pitno vodo in izboljšanje higiene z obnovo 2 vodovodnih sistemov, gradnjo 20 postaj za umivanje rok in z ozaveščanjem o covidu. 1.450 revnih smo usposobili za zagon obrti, boljše kmetijske prakse in jim zagotovili koze, semena, milo.
 • V Mahami v Ruandi se je podprlo nakupe hrane, higienskih potrebščin, oblek za 1.600 najranljivejših beguncev v kampu. Mesečno dobijo 5 kg moke, mleko, jajca …
 • V Ampitafi na Madagaskarju se je skupaj z Janezom Krmeljem podprlo nakup 10 ton riža, olja in fižola za dnevni obrok več kot 350 otrok iz šole in vrtca.
 • V Lodwarju v Keniji se je v sklopu zdravstvenega centra za oskrbo 10.000 ljudi podprlo gradnjo prostorov za porodnišnico, laboratorij, lekarno in nakup hrane za 40 ranljivih družin.
 • V Sandiari v Senegalu se je s s. Polono Švigelj zgradilo vodnjak za namakanje in oskrbo z vodo za 500 ljudi, ženskam omogočilo nakup mlina, da ne bodo daleč nosile težkih bremen.
 • V Serowe v Bocvani se je s s. Fani Žnidaršič podprlo gradnjo 8 hišk za revne družine brez doma.

S pomočjo letošnje akcije Za srce Afrike bodo podprti sledeči projekti:

 • V Safi v Centralnoafriški republiki se bi nadaljevalo z nakupi hrane za okoli 400 podhranjenih otrok in za doječe mater.
 • V Kiguhu v Burundiju se bo v sodelovanju s s. Vesno Hiti podprli dokončanje gradnje in opremo porodnišnice za okoli 40 porodov mesečno in hrano za 250 podhranjenih otrok. 
 • V Burundiju v Gitegi se bo s s. Bogdano Kavčič zgradilo še 3 vodnjake, v krajih Ruzu in Rwaisabi pa obnovilo zdravstvena centra.
 • V Rusumu v Ruandi se bo v sodelovanju z usmiljenkami podprlo gradnjo vrtca za revne otroke in nakupe hrane za najranljivejše begunce iz Burundija.
 • V Ruandi v Kigaliju se bo za potrebe šole za okoli 300 otrok zgradili dvorano in v Mukungu internat za dekleta iz oddaljenih krajev.
 • V okrožju Karongi v Ruandi se bo ob podpori MZZ zagotovili 4 vodnjake in 5 črpalk za namakanje. 1.450 ljudi bo spodbujenih z mikro posojili za zagon obrti in k dobrim praksam kmetovanja. Mlade bodo usposobili za izdelavo mila, vaške odbore za ozaveščanje o higieni.
 • V Sandiari v Senegalu se bo zgradilo kuhinjo in zagotovilo hrano za malico za srednješolce.
 • V Ampitafi na Madagaskarju Janez Krmelj ponovno prosi za nakup riža za 350 šolarjev.

Akcija Z DELOM DO DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA:

Slovenska karitas v sklopu akcije Za srce Afrike nadaljuje tudi z 13. akcijo Z delom do dostojnega življenja preko katere že 816 darovalcev iz Slovenije (botri) z mesečnim darom podpira plačilo za delo staršev iz več kot 330 revnih družin v Afriki (Ruandi, Burundiju, Centralni Afriki, Ugandi, Eritreji in na Madagaskarju), 19 družin v Albaniji in 22 na Šrilanki. Revna družina na afriškem podeželju potrebuje dodatnih 24 EUR, v mestu 48 EUR, v Albaniji 50 EUR in na Šrilanki 30 EUR na mesec, da dostojno preživi - ima dovolj hrane, dostop do zdravil in šolskih potrebščin za otroke. Z enim evrom na dan, tako lahko posamezniku na drugem kontinentu omogočimo redno delo in njegovi družini spremenimo življenje. Tudi letos se bo na ta način podprlo nove revne družine v Afriki, Albaniji in na Šrilanki. Preko akcije Slovenska karitas podpira tudi plačilo za delo 11 zdravstvenih in 13 pedagoških delavcev na misijonih v Afriki. Slovenska karitas vabi nove mesečne darovalce, kar lahko storijo preko trajnika ali položnic. Več na karitas.si/akcije/z-delom-do-dostojnega-zivljenja/.

V Afriki revnim pomagamo tudi z akcijo KUPIM KOZO. Do sedaj je bilo v dveh letih ob dobroti Slovencev kupljenih in v sodelovanju z misijonarji razdeljenih več kot 4.300 koz revnim družinam v Afriki. Koze jim omogočajo, da trajnostno lahko preživijo - imajo gnojilo za obdelavo polja in imajo več hrane, prirast pa lahko prodajo na trgu in z zasluženim kupijo kaj za družino, otrokom plačajo šolanje …. Več na https://www.karitas.si/kupim-kozo/.

Peter Tomažič 

generalni tajnik Slovenske karitas