Politična kriza ogroža našo skupno prihodnost

16.1.2013 Ljubljana Država, SŠK
Nadškof Anton Stres - foto - SŠK Nadškof Anton Stres - foto - SŠK

Politična kriza, ki je zajela Slovenijo, zbuja resno zaskrbljenost. Po tem, ko je vse kazalo, da smo stopili na pot gospodarskega okrevanja in družbene stabilizacije, so čez noč postali ogroženi napori in dosežki vladne koalicije, s tem pa so ogrožene tudi reforme, za katere vemo vsi, da so nujno potrebne. Številni ekonomisti nas prav tako svarijo pred hudimi posledicami, ki jih bomo utrpeli kot posamezniki in kot država, če se bosta verodostojnost gospodarskih reform in politična stabilnost v državi ponovno zamajali. Zato pozivamo vse politične dejavnike, ki v teh dneh sprejemajo usodne odločitve, da postavijo skupno dobro državljank in državljanov ter vse narodne in politične skupnosti odločno na prvo mesto in takoj poiščejo takšen izid iz krize, ki bo ohranjal doseženo raven reform in jih razvijal naprej v začrtani smeri. Edino ta nas lahko izpelje iz negativnega stanja, ki je nastalo kot posledica dve desetletji trajajočega, a le deloma uspešnega prehoda iz totalitarne družbene ureditve v demokratično, pravno varno in socialno pravično državo.

Vse verne državljane vabimo, da se združimo v goreči molitvi za domovino.


msgr. dr. Anton Stres
ljubljanski nadškof metropolit
predsednik SŠK


La crisi politica minaccia il nostro futuro comune

L'attuale crisi politica in Slovenia suscita una seria preoccupazione. Dopo che sembrava che abbiamo intrapreso la via della ripresa economica e della stabilità sociale, tutti i nostri sforzi e quelli della coalizione di governo sono seriamente minacciati di divenire vani e con questo anche le riforme che tutti sappiamo essere necessarie. Numerosi economisti ci ammoniscono difronte alle gravi conseguenze che subiremo sia come cittadini che come Paese, se la credibilità delle riforme e la stabilità politica venissero scosse. Per questo motivo appelliamo a tutte le istituzioni che in questi giorni prendono decisioni importanti, di porre il bene comune dei cittadini e della comunità nazionale al primo posto e trovino un’uscita da tale crisi. Questo ci permetterà di mantenere la via delle riforme intraprese e di svilupparle ulteriormente. Solo questo può aiutarci ad uscire dall’attuale stato negativo, conseguenza di due decenni di passaggio – solo parzialmente riuscito – dal totalitarismo allo stato di diritto, democratico e socialmente equo.


Mons. Anton Stres
Presidente della CES ed
Arcivescovo Metropolita di Ljubljana