Pojasnilo glede raztrosa pepela pokojnih na pokopališčih

1.1.2020 Cerkev v Sloveniji SŠK
Foto: Družina Foto: Družina

Slovenski škofje so na 115. redni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 25. in 26. novembra 2019 v Ljubljani, podali naslednje pojasnilo o obredu, v primeru raztrosa pepela pokojnika na pokopališču:

 

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je na svoji 94. redni seji, ki je potekala 9. maja 2016 v Celju, sprejela Pastoralne smernice za krščanski pogreb in žarni pokop, ki duhovnikom, pastoralnim delavcem ter vernemu občestvu ob veljavnih določilih (KKC, ZCP, obrednik Krščanski pogreb, navodila Svetega sedeža) posredujejo navodila za spremljanje umirajočih, pogrebe in oznanjevalno delo. Kongregacija za nauk vere je 15. avgusta 2016 objavila navodilo Ad resurgendum cum Christo o pokopu pokojnih in shranjevanju pepela v primeru kremacije, ki med drugim določa, da »raztros pepela v zrak, zemljo ali vodo« ni dovoljen z namenom, da se tako izognemo zmotni obliki panteističnega, naturalističnega ali nihilističnega pojmovanja življenja, telesa in smrti. Prav tako je omenjena kongregacija, na prošnjo SŠK 20. avgusta 2019 posredovala dodatno pojasnilo, v katerem je izrecno zapisala, da ni dovoljen pogreb z raztrosom niti na pokopališčih, ki imajo posebno mesto za raztros. V skladu z zahtevami Kongregacije za nauk vere in ob upoštevanju razmer v Sloveniji, so škofje na 114. redni seji SŠK, ki je potekala 7. oktobra 2019 v Novem mestu, potrdili posodobljene Pastoralne smernice za krščanski pogreb in žarni pokop

 

Upoštevajoč navedene določbe škofje določajo, da voditelj pogreba v mrliški vežici, cerkvi oz. na drugem primernem mestu ob žari pokojnika pred samim raztrosom opravi ustrezen del pogrebnega obreda (lahko tudi pogrebno sv. mašo) in ga tam zaključi. Voditelj pogreba ne sme prisostvovati pri prenosu pepela pokojnika na mesto raztrosa (sprevodu) in pri dejanju raztrosa. 

Ob tem škofje vabijo duhovnike, katehiste in katehistinje ter ostale pastoralne delavce, naj vernike poučijo o pomenu, ki ga ima pokop telesa umrlih v krščanstvu ter spregovorijo o spoštovanju do teles umrlih ter molitvi za pokojne. Posebej naj jih povabijo tudi k molitvi za pokojne pred kremacijo in k daritvi svete maše ob 8. in 30. dnevu ter obletnicah. 

 

Msgr. Stanislav Zore OFM

Predsednik SŠK