Pogosta vprašanja in odgovori o bogoslužju v slovenskih cerkvah v času začasne umiritve epidemije

2.6.2020 Slovenija COVID19, SŠK

Stanje: 1. julij 2020

I. Sveta maša

1) Ali morajo verniki v cerkvah nositi masko in v katerih primerih? 
Navodilih slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času začasne umiritve epidemije COVID-19, ki veljajo od 1. julija 2020 je določeno, da si morajo verniki ob vstopu v cerkev razkužiti roke in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra kar pa ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva. Pri sveti maši in drugem bogoslužju si morajo vsi verniki pri vstopu v cerkev nadeti zaščitno masko.

2) Kako je s sodelovanjem pevcev pri bogoslužju?
Pevci pevskega zbora lahko sodelujejo pri bogoslužju pod pogojem, da imajo maske in med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 1,5 metra.

3) Ali za starejše še vedno velja priporočilo, da naj sveto mašo raje spremljajo prek radia ali televizije?
Sedaj velja, da so vsi verniki dobrodošli v cerkvah pri bogoslužju. Še vedno pa velja, da tisti, ki ne morejo priti v cerkev, ker so bolni ali strežejo bolnikom, sveto mašo spremljajo preko televizije oz. radia.

4) Družine se sprašujemo, ali se bo sedaj, ko se sproščajo ukrepi v celi državi, kaj sprostilo tudi glede maš. Predvsem nas zanima, kako dolgo bo še v cerkvi potrebno nositi masko? Na radiu Ognjišče slišal komentar, da pogrešajo družine pri mašah. Mi ne moremo iti vsi skupaj k maši, ker imamo pet otrok, in najmlajša dva nočeta nositi mask. Stara sta dve in eno leto. Doslej ste svetovali, da v tem primeru družina ostane doma in spremlja mašo preko TV ali interneta. Kaj pa sedaj?
Otrokom v cerkvah ni potrebno nositi mask oz. zanje veljajo enaka navodila kot v šolah.

II. Zakramenti

1) Kakšna navodila veljajo za spovedovanje? Ali je možna spoved z masko v spovednici in z razkužilom pred spovednico?
Zakrament svete spovedi je dovoljeno podeljevati v spovednicah samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC folija) ter se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. Priporoča se, da se zakrament svete spovedi obhaja na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi v cerkvi, kapeli ali veroučnem prostoru oz. izven spovednice spovedanec in spovednik ohranjata razdaljo 1,5 metra ter nosita zaščitno masko.

2) Ali so kakšne novosti glede obhajanja prvih sv. obhajil?
Po presoji duhovnika in po posvetu s starši ustrezno pripravljenih otrok je mogoče podeliti zakrament prvega svetega obhajila. Za otroke, ki še niso pripravljeni, se obhajanje zakramenta prvega svetega obhajila preloži na jesenski čas oz. ko to določi župnik. Število prvoobhajancev je odvisno od velikosti cerkve in števila predvidenih vernikov, ki se bodo udeležili prvega svetega obhajila. 

3) Ali bodo lahko duhovniki za prvi petek obiskali starejše?
Da. Navodila določajo, naj duhovnik, ki obišče bolnika na domu, nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov za prve petke so dovoljeni.

III. Kateheza, srečanja, oratoriji, slovesnosti

1) Kako je s poletnimi oratoriji?
Škofje so določili, da glede poletnih oratorijev in počitniških druženj oz. delavnic velja, da lahko potekajo ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov.

2) Ali lahko potekajo župnijske slovesnosti, kot na primer farni zavetnik, nova maša ali drugi jubileji?
Pogostitve in druženja ob novih, zlatih in ostalih jubilejnih mašah so mogoča pod pogojem, da je število udeležencev manj kot 500 in se med njimi lahko zagotovi 1,5 m v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh. Organizator mora za tovrstno prireditev pridobiti pozitivno mnenje NIJZ in jo prijaviti na upravno enoto na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja (tj. zahteva zakona o nalezljivih boleznih in odloka o splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji).