Plenum Škofijske Karitas Celje 2012

9.3.2012 Celje Karitas, Plenum, Škofija Celje

Škofijska Karitas Celje v petek, 9. marca 2012, ob 10.00, na Muzejskem trgu 8 v Celju pripravlja novinarsko konferenco, na kateri bodo predstavili poročilo o delu Karitas v celjski škofiji v letu 2011, nekatere njihove cilje v letu 2012 ter plenum Škofijske Karitas Celje. Plenum se bo v petek, 9. marca 2012, ob 16.00, začel s križevim potom v cerkvi sv. Jožefa nad Celjem.


Poročilo o življenju in delu Karitas v celjski škofiji v letu 2011

Besedilo zbornika Škofijske Karitas Celje.

Škofijska Karitas Celje (ŠKC) je krščanska humanitarna organizacija, katere delo in poslanstvo temeljita na naslednjih izhodiščih:

 • svoje poslanstvo opravlja v edinosti s celjskim škofom in v pastoralnih okvirih Škofije Celje;
 • je v službi človeka in vedno in povsod zagovarja in brani njegovo dostojanstvo;
 • sodelavci Karitas spoštujejo in ščitijo osebne podatke ter varujejo identiteto prosilcev;
 • težišči delovanja Karitas sta odkrivanje nepokritih stisk in pomoč ubogim;
 • osnovi delovanja sta mrežno povezovanje in sodelovanje, katerih temelj je mreža dejavnih in močnih župnijskih Karitas (ŽK);
 • trudi se za partnersko sodelovanje z ŽK in nudi pomoč in podporo njihovemu delovanju;
 • temeljni način delovanja ŽK je prostovoljno delo;
 • spodbuja prostovoljstvo in skrbi za redno in trajno duhovno ter strokovno rast sodelavcev;
 • sodelavci sodelujejo z drugimi sorodnimi ustanovami in vsemi ljudmi dobre volje;
 • poslovanje Karitas je nepridobitno, pregledno in v skladu z zahtevami pravičnosti in poštenosti.

Finančno poročilo Karitas v celjski škofiji v letu 2011

Št.

Prihodki za realizacijo odhodkov

EUR

1.

Lastna zbrana sredstva

290.203,69

2.

Sredstva iz skupnih akcij Slovenske Karitas

109.526,00

3.

FIHO

100.238,58

4.

Ministrstva, Zavodi, …

57.337,68

5.

Intervencijske zaloge EU

134.906,13

6.

Občine

48.278,00

7.

Razne donacije v materialu

120.226,28

8.

Skupaj prihodki

860.716,36

 

Odhodki

 

I. Razdeljena pomoč v letu 2011

EUR

Št. uporabnikov

1.

Pomoč družinam in posameznikom

464.886,17

16.518

2.

Pomoč otrokom

97.306,70

2.650

3.

Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim ...

118.867,05

3.174

4.

Pomoč migrantom

49.930,58

735

5.

Manjši programi

43.971,19

820

6.

Pomoč tujini

14.071,14

pribl. 1.500

 

Skupaj pomoč

789.032,83

18.300

 

II. Stroški poslovanja

 

 

 

Izobraževanja, osveščanje, delo z ŽK

9.792,80

 

 

Delovanje

53.102,73

 

 

Stroški akcij

8.788,00

 

 

Skupaj izobraževanja in poslovanje

71.683,53

 

 

Skupaj odhodki

860.716,36

 

 

V letu 2011 so se skupaj s 1.052 sodelavkami in sodelavci v 71 ŽK celjske škofije trudili po najboljših močeh pomagati vsem ubogim med nami. Družinam in posameznikom, otrokom, dijakom in študentom, starejšim, bolnim, invalidom in onemoglim ter tujcem in migrantom so poskušali stiske lajšati celostno. Vsako prošnjo in klic na pomoč so obravnavali individualno in iskali najbolj ustrezne rešitve za odpravo oz. omilitev stisk. Posebno skrb so v letu 2011 namenili delavcem in njihovim družinam, ki so neredno prejemali osebne dohodke in izgubili zaposlitev. V sodelovanju z Nadškofijsko Karitas Maribor sta zaščito ter pomoč ženam, nosečnicam in materam nudila materinska domova v Žalcu in Mozirju. Zabeležili so naraščanje števila starejših, ki s pokojnino ne morejo poravnati vseh življenjskih stroškov in posameznikov, oseb, mlajših od 65 let, ki živijo same, in so najpogosteje prejemniki pravic iz javnih sredstev.

Med dejavnostmi v letu 2011 posebej izpostavljajo:

 • hitro prvo pomoč tistim, ki so ostali brez rednih osebnih dohodkov, mer katerimi je 7 podjetij in 731 delavcev,
 • letovanja socialno šibkih družin, otrok in starejših ter izlet na morje za družine, ki se jih je udeležilo več kot 100 oseb,
 • akcijo Otroci nas potrebujejo in delitev šolskih potrebščin, pri čemer so pomagali 2.104-im otrokom,
 • zbiranje in delitev ozimnice, ki so jo zbrali kar 25.000 kg,
 • razvoz in razdelitev treh dobav hrane iz intervencijskih zalog EU – skupaj 358 ton,
 • velikonočne in božične pakete z živili, obogatene s tradicionalnimi jedmi, ki jih je v skupnem številu prejelo 9.037 oseb,
 • brezplačno delitev kruha v Celju, kjer so ga razdelili 13.000 kg,
 • brezplačno izposojevalnico medicinsko-tehničnih pripomočkov,
 • obiske novorojenčkov in program Nasmeh upanju,
 • tri humanitarne konvoje, odposlane v Makedonijo,
 • različne načine zbiranja materialnih in denarnih oblik pomoči.

Z brezčutnimi in hladnimi številkami skušajo zajeti živo dogajanje, še več, z njimi opisujejo dobroto in ljubezen. Pri tem niso upoštevali nikoli popisanih stroškov sodelavk in sodelavcev Karitas in niso preračunali resnične vrednosti prejetih darov, saj gre največkrat za tista dva novčiča, ki na Božji tehtnici tehtata stoterno. Predvsem pa niso zajeli vrednosti časa – pravijo, da je to dandanašnji najdražja dobrina, ki ga sodelavci Karitas nesebično dajejo na razpolago stiskanim, trpečim in ubogim.

Česar niso ovrednotili s številkami, vključujejo v iskreno zahvalo vsem za vsak dober dar. Zahvaljujejo se za zaupanje. Obenem prosijo za odpuščanje vse, ki so jim zaradi človeške omejenosti nehote storili krivico.

Vsem, ki so jim v minulem letu skušali omiliti stisko, ki jih pesti, obljubljajo spremljanje in podporo tudi vnaprej.


Prednostne naloge Karitas v celjski škofiji v letu 2012

Škofijska Karitas Celje želi v letu 2012 postajati še bolj prepoznaven in verodostojen partner vladnih in nevladnih socialnih ter dobrodelnih organizacij, obenem pa bo krepila tudi svojo evangeljsko identiteto in prepoznavnost.

 • Posebno pozornost bodo letos namenili skrbi za celostno ureditev pravnega statusa ŽK,
 • Karitas bo uredila vse potrebno za pridobitev statusa prostovoljske organizacije,
 • velik izziv bo zagotavljanje stabilnih in relativno trajnih virov za materialno pomoč.

Pričakujejo, da se bo socialna ranljivost poglabljala, stiske pa še povečevale. Iz tega izhaja, da se bo obseg dela povečeval, na drugi strani pa vedo, da se bodo nekateri viri pomoči (hrana iz intervencijskih zalog EU) zmanjševali in postopno popolnoma usahnili. V želji, da se temeljito pripravijo na spremembe, bodo nadaljevali dobro prakso sodelovanja z različnimi podjetji in trgovinami, ki podarjajo izdelke, predvsem živila, ki iz različnih vzrokov niso primerni za prodajo, so pa primerni za brezplačno delitev ljudem in povsem varni za uporabo. Letos želijo mrežo tovrstnih podjetij in trgovin okrepiti ter pritegniti k sodelovanju nove, predvsem največje proizvajalce in trgovce.

Tudi v letu 2012 bodo nadaljevali z vključevanjem različnih oseb v usposabljanja na delovnem mestu, sodelovali bodo pri izvajanju ukrepov dela v splošno korist in v povezovanju s sorodnimi ustanovami pomagali pri polnejši integraciji ranljivih skupin prebivalstva v družbo.

Budno bodo spremljali socialno stanje na ozemlju celjske škofije in na podlagi zbranih informacij iskali hitre in ustrezne rešitve. V teh težkih časih, ko v krizi nista samo finančni sistem in gospodarstvo, temveč predvsem sistem vrednot, si bodo po svojih najboljših močeh prizadevali, da bi »pravica tekla kot voda in pravičnost kot vedno tekoč potok

Verjamejo, da se bo marsikatero izmučeno in globoko prizadeto človeško srce lahko odžejalo v potoku Karitas, ki je predvsem potok skupne solidarnosti in dobrote.


Besedilo sta pripravila predsednik in generalni tajnik Škofijska Karitas Celje Rok Metličar in Matej Pirnat. Slednji je za dodatne informacije na voljo na sedežu Škofijske Karitas Celje na Muzejskem trgu 8 v Celju, GSM: 051/658–133, e-naslova: [email protected] ali [email protected]. Prim. tudi spletno stran www.karitasce.si.