Plenum Škofijske karitas Celje

8.3.2013 Celje Karitas, Škofija Celje

V Domu sv. Jožefa na Plečnikovi ulici 29 a v Celju bo v petek, 8. marca 2013, ob 16.00 potekal plenum Škofijske karitas Celje.

1. Vabilo na novinarsko konferenco

Škofijske karitas Celje v ponedeljek, 11. marca 2013 3. 2013, ob 9.00 v prostorih sedeža ustanove na Muzejskem trgu 8 v Celju pripravlja novinarsko konferenco. Na njej bodo predstavili:

 • poročilo o delu Karitas v celjski škofiji v letu 2012,
 • nekatere cilje Karitas v celjski škofiji v letu 2013,
 • plenum Škofijske karitas Celje.

Uradno vabilo

Zbornik Škofijske karitas Celje

2. Poročilo o življenju in delu Karitas v celjski škofiji v letu 2012

Škofijska karitas Celje (ŠKC) je krščanska humanitarna organizacija, katere delo in poslanstvo temeljita na naslednjih izhodiščih:

 • ŠKC svoje poslanstvo opravlja v edinosti s celjskim škofom in v pastoralnih okvirih Škofije Celje;
 • ŠKC je v službi človeka in vedno in povsod zagovarja in brani njegovo dostojanstvo;
 • sodelavci Karitas spoštujejo in ščitijo osebne podatke in varujejo identiteto prosilcev;
 • težišči delovanja Karitas sta odkrivanje nepokritih stisk in pomoč ubogim;
 • osnovi delovanja ŠKC sta mrežno povezovanje in sodelovanje, katerih temelj je mreža dejavnih in močnih župnijskih Karitas (ŽK);
 • temeljni način delovanja ŽK je prostovoljno delo;
 • ŠKC spodbuja prostovoljstvo in skrbi za redno in trajno duhovno in strokovno rast sodelavcev;
 • sodelavci Karitas sodelujejo z drugimi sorodnimi ustanovami in vsemi ljudmi dobre volje;
 • poslovanje Karitas je nepridobitno, pregledno in v skladu z zahtevami pravičnosti in poštenosti.

Finančno poročilo Karitas v celjski škofiji v letu 2012

V letu 2012 so se skupaj s 1.137 sodelavkami in sodelavci v 73 župnijah celjske škofije trudili po najboljših močeh pomagati ubogim. Družinam in posameznikom, otrokom, dijakom in študentom, starejšim, bolnim, invalidom in onemoglim ter tujcem in migrantom so stiske poskušali lajšati celostno. Vsako prošnjo in klic na pomoč so obravnavali individualno in iskali najbolj ustrezne rešitve za odpravo oz. omilitev stisk. Posebno skrb so tudi v letu 2012 namenili delavcem in njihovim družinam, ki so neredno prejemali osebne dohodke in izgubili zaposlitev. Pomagali so kar 11 takšnim podjetjem, nekaterim tudi večkrat. Podobno kot v preteklih letih so pri prošnjah na pomoč beležili največji porast pri starejših, ki s pokojnino ne morejo poravnati vseh življenjskih stroškov, in posameznikih; osebah, ki živijo same, so prejemniki pravic iz javnih sredstev in imajo mnogokrat tudi zdravstvene težave.

Med dejavnostmi v letu 2012 posebej izpostavljajo:

 • hitro prvo pomoč tistim, ki so ostali brez rednih osebnih dohodkov – 11 podjetij, 1.279 paketov,
 • letovanja socialno šibkih družin, otrok in starejših ter izlet na morje za družine – več kot 150 oseb,
 • akcijo Otroci nas potrebujejo in delitev šolskih potrebščin – pomagali so 2.228 otrokom,
 • skupaj so zbrali, kupili ali pridobili in razdelili 538.000 kg živil, pomagali 6.759 gospodinjstvom,
 • brezplačno delitev kruha v Celju in Trbovljah – razdelili so 19.200 kg kruha,
 • brezplačno izposojevalnico medicinsko-tehničnih pripomočkov – 128 izposoj,
 • obiske novorojenčkov in program Nasmeh upanju , v katerega je bilo vključenih 88 družin,
 • pomoč pri plačilu položnic – obravnavali so 1.452 prošenj in namenili 89.906,98 EUR sredstev,
 • hitra pomoč ob poplavah – sodelovalo 13 ŽK, pomagali 1.586 osebam,
 • redne oblike nematerialne pomoči – svetovanja, stičišče generacij, redna srečanja, usposabljanja,
 • pomoč urbanim brezdomcem – 21 oseb ima pri Škofijski karitas Celje registrirano stalno bivališče – krizna namestitev.

V zgornjih številkah ni zajeto vse. Morali bi jim dodati še podarjeni čas in številne prevožene in prehojene kilometre, ki se nikjer ne zapisujejo in ne obračunavajo, saj so kilometri do ljudi in ure, ki tečejo, za druge. In ravno to je največja vrednost in dodana vrednost Karitas: da ima veliko ljudi, ki so ljudje za druge. Njihova glavna naloga ostaja, da v duhu evangelija – bodisi prilično bodisi neprilično – oznanjajo resnično svobodo človeka, ki je v tem, da se pustimo privezati z vrvicami ljubezni, ki so dolge toliko, kolikor je od nas oddaljen naš bližnji. V tem je upanje, poslanstvo in odrešenje.

Kar ni ovrednoteno s številkami, vključujejo v iskreno zahvalo vsem za vsak dober dar. Zahvaljujejo se za zaupanje. Obenem prosijo za odpuščanje vse, ki so jim zaradi človeške omejenosti nehote storili krivico. Vsem, ki jih pesti stiska in so mnogokrat na robu obupa, obljubljajo spremljanje in podporo tudi vnaprej.


Besedilo sta pripravila generalni tajnik Škofijske karitas Celje Matej Pirnat in predsednik Škofijske karitas Celje Rok Metličar.


Dodatne informacije dobite pri Mateju Pirnatu sedežu Škofijske karitas Celje na Muzejskem trgu 8 v Celju, GSM: 051/658–133 ali po e-pošti na naslovih [email protected] ali [email protected].