Pismo slovenskim katehistom in katehistinjam ob začetku veroučnega leta 2018/19

1.9.2018 Cerkev na Slovenskem Kateheza, Izobraževanje , Mladina, Cerkev v Sloveniji

Drage delavke in delavci v katehetskem vinogradu,

začenjamo nov katehetski spiralni krog in v njem vam najprej želim veliko evangelizacijske gorečnosti, ustvarjalnega veselja in prisrčnega sodelovanja!

Vsak nov začetek je predvsem izziv, da kot dobri gospodarji zaupanih nam dobrin Božjega kraljestva iz svojega zaklada prinašamo »staro« in »novo« (Mt 13,52). V svoji dosedanji katehetski praksi ste prav gotovo preizkusili že marsikaj in odkrili mnogo dobrega. To »staro« hvaležno ohranite in uporabite tudi letos. Hkrati pa je Božji katehet neizčrpen in daje nove navdihe in spodbude glede na nove razmere, ki se vedno hitreje spreminjajo. Zato se veselim z vami tudi »novosti«, ki jih boste uvedli prav letos. Vse to je pravo vetje Svetega Duha. Zato je prav, da tudi v katehetsko leto, ki je pred nami, zremo z optimizmom in navdušenjem, saj zagrenjenost ne more biti sad Svetega Duha, razen, če nas želi zaustaviti na kakšni stranpoti.

Prav pri tem zajemanju iz »starega« in »novega« vam želi pomagati novi slovenski katehetski načrt. Ne se ga prestrašiti, saj strah ni nikoli od Boga. Ko ga dobite v roke, ga ne odložite na polico ali založite z dnevnim časopisjem. Udomačite se z njim. To pa pomeni, da ga boste pogosto vzeli v roke, ga počasi prebirali in poskusili prodreti v njegovega duha. Zelo koristno se bo o njem pogovarjati med seboj in ga skupno naravnavati na potrebe različnih župnijskih skupin, saj ne zaobjema le kateheze otrok, ampak ima pred seboj vse starostne skupine vernikov. Pri izvajanju pa vam bodo v veliko pomoč nova gradiva. S kreativnim izbiranjem tem in pripomočkov boste lahko »program« prilagajali potrebam posamezne skupine in vključevali tudi lastna gradiva.

Ker smo kot Cerkev živ organizem, naj se naša povezanost in soodvisnost ter soodgovornost (kot so organi istega telesa med seboj povezani in med seboj odvisni) kaže tudi v letošnjem katehetskem letu z udeležbo na medžupnijskih, dekanijskih, škofijskih in vseslovenskih skupnih prireditvah, posvetih, izobraževanjih in tudi v molitveni povezanosti katehistinj in katehistov med seboj. Prav molitvena povezava daje trdnost tudi v časih preizkušenj in morda razočaranj.

Naj vas v tem katehetskem letu, ki ga bo zaznamovala tudi sinoda škofov v Rimu s temo »mladi in poklicanost«, spremlja Božji blagoslov, da boste v Gospodu obnavljali svojo »mladost« in utrjevali svojo katehetsko »poklicanost« v služenju mladim in tudi manj mladim po letih, a mladim po želji, rasti v izkustvenem poznavanju Jezusa Kristusa in radostni hoji za njim v občestvu Cerkve!

Msgr. dr. Marjan Turnšek