Otroška bogoslužna pesmarica On živi! Za otroke

24.10.2022 Slovenija Cerkvena glasba, Knjižne novosti
Otroška bogoslužna pesmarica On živi! za otroke Otroška bogoslužna pesmarica On živi! za otroke

Pri Založbi Emanuel je izšla prva otroška bogoslužna pesmarica z naslovom On živi! Za otroke.

Pesmarica je razdeljena na dva dela. V prvem delu so razloženi red svete maše in liturgične barve, ki so obogateni z barvnimi ilustracijami slovenske ilustratorke Joži Bukovšek.

V drugem delu najdete več kot 180 pesmi, ki so razdeljene v osem razdelkov - Slavljenje, Sveti Duh, Marija in Jožef, Evharistija, zakramenti in češčenje, Adventne in božične, Za razne priložnosti, Odpevi in Stalni mašni spevi. Dodano je tematsko kazalo, ki pesmi razvrsti glede na njihovo vsebino oziroma namembnost (adventni čas, božični čas, postni čas, velikonočni čas, mašne vstopne pesmi, darovanjske pesmi, krstne pesmi, obhajilne pesmi, sklepne mašne pesmi in molitev pred Najsvetejšim). Poleg pesmi, zbranih iz različnih virov, zlasti iz evropskega prostora, se v pesmarici najde veliko pesmi slovenskih avtorjev. Pri tujih pesmih so besedila skrbno prevedena v slovenski jezik in zanje pridobljene vse potrebne avtorske pravice za izdajo.

Otrokom želimo s to pesmarico pomagati, da pridobijo čut za glasbo pri bogoslužju. Prepričani smo, da so že od malega zmožni občutka za sveto, zato je pomembno, da jih v to uvedemo tudi s primernim glasbenim izborom.

Glasovno je zapis skladb raznolik, saj prihajajo iz različnih virov. Tudi če je originalni zapis skladbe večglasen, je za otroke prirejen v dvoglasnega, štiriglasje je ohranjeno samo pri mašah in odpevih. Med stalnimi mašnimi spevi najdemo tudi koralno uglasbitev.

Pesmarica je lahko koristen pripomoček vsem otrokom, zborovodjem, veroučiteljem in liturgikom, ki si v Cerkvi prizadevajo za lepoto glasbe in liturgije. Naj bo v veselje vsem, ki želijo Gospodu zapeti novo pesem.

Pesmarica je pridobila imprimatur Slovenske škofovske konference.

Skupnost Emanuel