Oratorij Slovenija bo koristno preživete počitnice omogočil 15.000 otrokom in 4.000 mladim prostovoljcem

23.6.2014 Cerkev na Slovenskem Kateheza, Mladina

Oratorij Slovenija je neprofitna prostovoljska mladinska organizacija, v okviru katere se bodo tekom poletja v več kot 240 krajih po Sloveniji odvili počitniški vzgojni programi za otroke. Udeležilo se jih bo okrog 15.000 otrok, zanje pa bo skrbelo več kot 4.000 mladih prostovoljcev - animatorjev. Gre torej za enega največjih otroških ali mladinskih prostovoljskih projektov pri nas, neprekinjeno raste že od leta 1988.

Oratorij je v svoji osnovi enotedenski program za otroke, ki združuje dramske predstave in ustvarjalne delavnice, igro in učenje, petje in duhovnost, sproščenost in vzgojo. Daje jim občutek sprejetosti in pripadnosti širši skupnosti.

Ideja in pedagoška vizija Oratorija sloni na delu Janeza Boska, velikega italijanskega vzgojitelja 19. stoletja. Temelj njegove vzgoje so t. i. štirje stebri oratorija: dom (sprejetost), šola (učenje za življenje), dvorišče (igra) in župnija (duhovnost). Bistvena metoda oratorijske pedagogike je t. i. asistenca, ki pomeni, da je vzgojitelj vedno z mladimi –še posebej med odmori. Na ta način ga otroci doživljajo kot prijatelja in z veseljem sledijo njegovemu zgledu.

Jedro, ki združuje vse lokalne oratorije po Sloveniji, je vsakoletni oratorijski priročnik. Le-ta vsebuje dramsko igro in predloge za vse dele oratorijskega programa. Vse se navezuje na določeno temo oz. zgodbo izbranega junaka. Letošnje leto je tema Oratorija zgodba apostola Petra, njegovo geslo pa se glasi: »Na tvojo besedo«.

Ciljna populacija Oratorija niso le otroci, ampak v enaki meri tudi dijaki in študentje, ki kot animatorji in oratorijski voditelji program pripravljajo in izvajajo.

Več: IZJAVA ZA JAVNOST