Odzivi na versko nestrpnost v Ljubljani

Odziv generalnega vikarja ljubljanske nadškofije msgr. dr. Franca Šuštarja

Z žalostjo smo opazili danes zjutraj grafit na steni ljubljanske stolnice. Po precej dolgem času se je to umazano dejanje spet pojavilo. Pred leti je bilo tega več. Morda je to izpad umazanije in pobalinstva nekega posameznika, ki ni vredno večje pozornosti. Upam, da to ni izraz koga, ki se zaveda kaj dela, saj je to res sovražni govor in izraz osebne stiske ter tudi izraz lastnega umazanega srca, sovražnega do kristjanov.

Vir: Radio Ognjišče.


Izjava SKLS: Prepoved javnega izpovedovanja vere vodi v totalitarno družbo

Svet katoliških laikov Slovenije[1] izraža zaskrbljenost zaradi napadov na miroljubno javno izpovedovanje vere v Sloveniji. Pred kratkim so neznanci z grafiti popisali pročelje ljubljanske stolnice svetega Nikolaja z napisom: »Cerkev marš iz moje maternice,« fasado frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja z grafitom: »RKC ven iz naših vagin,« in zid nasproti Ginekološke klinike UKC z napisom: »Omejimo moč RKC ne pravic žensk.« Vsebina grafitov kaže na nasprotovanje stališču Katoliške Cerkve, ki zagovarja spoštovanje človekovega življenja in dostojanstva od naravnega spočetja do naravne smrti. Storilci z grafiti očitno nasprotujejo tudi postni molitveni pobudi zasebnega Zavoda Božji otroci, katerega člani pred ginekološko kliniko v Ljubljani tiho molijo za v postopku splava umorjene otroke in njihove starše.

Slovenski katoličani izražamo ogorčenje nad odzivi predstavnikov oblasti Republike Slovenije zaradi molitve za nerojene otroke. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na svoji spletni strani objavilo izjavo, s katero poudarja zgolj en vidik pravice do svobodnega odločanja o rojstvih otrok, s čimer neposredno javno nasprotuje postni akciji. Prav tako je Varuh človekovih pravic v poslanici ob mednarodnem dnevu pravic žensk na spletni strani objavil, »da gre pri postni molitveni pobudi za svojevrstno ‘nasilje’ nad že doseženimi pravicami žensk in da se z molitvijo nadleguje ženske različnih prepričanj, kar naj bi spadalo med oblike diskriminacije«.

Vse nosilce oblasti opominjamo, da je Ustavno sodišče Republike Slovenije že večkrat pritrdilo, da je ključni element verske svobode manifestacija notranjih osebnih odločitev navzven. Tako je Ustavno sodišče v zadevi U-I-92/07 z dne 15. 4. 2010 odločilo, da so za vero kot bistvo pravnega instituta verske svobode poleg verskega nauka bistveni bogoslužje oziroma obredje, druga pravila ravnanja, ki izhajajo iz njenega nauka, pa tudi povezovanje v skupnosti. Sodišče je ob tem zavrnilo stališče, da bi morala država preprečiti vsakršno prisilno (nezaželeno) soočenje posameznika s kakršnim koli verskim prepričanjem. Stališču, da soočenje nevernega ali drugače vernega z verskim simbolom, vero ali prepričanjem, z omenjanjem Boga, ipd. ne predstavlja nedopustnega posega v negativni vidik verske svobode, je pritrdilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v zadevi Lautsi proti Italiji. Cilj dobrohotne nevtralnosti države, ki jo je razložilo sodišče v Strasbourgu, je zagotoviti resnično svobodo vesti ter enakost posameznikov. Nevtralna država mora zato spoštovati pravico posameznikov do svobodnega, osebnega ali skupinskega izpovedovanja vere.

Ob tem ni mogoče spregledati povsem izkrivljenega sklicevanja predstavnikov oblasti na ustavno pravico do svobodnega odločanja o rojstvih otrok. Ta z molitvijo niti pojmovno ne more biti okrnjena. Prav nasprotno. Posameznik, ki se lahko celostno seznani s posledicami splava, tudi z možnostjo molitve za v teh postopkih umrle otroke in njihove starše, se lahko svobodneje odloči glede uveljavitve svoje ustavne pravice.

Slovenski katoliški laiki menimo, da so v javnosti izraženi pozivi javnih oseb, da je tovrstna žalitev katoličanov v javnosti dopustna, nesprejemljivi. S takšnim javnim odobravanjem širjenja sovraštva do katoličanov in Katoliške Cerkve namreč spodbujajo tudi prepričanje, da katoličani, samo zato, ker so katoličani, nimajo pravice zahtevati enakopravnosti z drugimi. Omenjeni grafiti so tako očitno le posledica izražanja stališč nosilcev oblasti, ki javno spodbujajo in razpihujejo versko sovraštvo in nestrpnost proti katoličanom. Gre za kršitev 63. člena slovenske Ustave, ki je sankcionirana v 297. členu Kazenskega zakonika. Z zanikanjem individualne in kolektivne verske svobode zanikamo človekovo dostojanstvo, od tu pa ni več daleč do vrnitve časov bridkih izkušenj totalitarizma.

Slovenski katoličani pričakujemo, da bo država varovala versko svobodo, svobodo izražanja in svobodo združevanja in da bo vse primere napadov na omenjene pravice obravnavala enako, ne glede na spol, družbeni položaj, versko ali svetovnonazorsko usmeritev kršitelja in žrtve. Spodbujanje nestrpnosti s strani mnenjskih voditeljev, medijev in nosilcev oblasti lahko vodi v še bolj grobe oblike kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kar pa gotovo ne sodi v demokratično in svobodno družbo. Od medijev pričakujemo, da bodo dosledno in nepristransko poročali tudi o tistih žalitvah in sovražnem govoru, ki so ga v naši državi deležni Katoliška Cerkev in katoličani. Vse odgovorne državne organe in institucije ter predstavnike politike pa pozivamo, da po svojih močeh prispevajo k uresničevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin vseh državljanov ter se tako zavzamejo za izgradnjo svobodne in demokratične Slovenije.

Vir: www.skls.si


Sporočilo za javnost Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji v zvezi s skrunitvijo ljubljanske stolnice: Imami Islamske skupnosti v Republiki obsodili skrunitev ljubljanske stolnice

V sredo, 9. marca 2016, je v Ljubljani potekala redna mesečna seja imamov z muftijem prof. dr. Nedžadom Grabusom. Na seji so imami spregovorili o aktualnih vprašanjih v Islamski skupnosti in družbi.

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji in imami obsojajo skrunitev ljubljanske stolnice, ki so jo neznani storilci v torek, 8. marca 2016, popisali z žaljivimi grafiti. Imami so obsodili vsakršno skrunitev verskih objektov, ne glede na to, kateri cerkvi ali verski skupnosti pripadajo. Takšna dejanja so nesprejmljiva, potrebno jih je obsoditi in preprečiti.

Imami pozivajo na poglobljen dialog in širjenje medsebojnega zaupanja ter spoštovanje civilizacijskih norm sodobne družbe. Vsi pomembni predstavniki družbe morajo storiti več za medsebojno razumevanje, spoštovanje in sobivanje.

 


[1] Svet katoliških laikov Slovenije (SKLS) je javno krovno združenje tistih cerkvenopravnih ali civilnopravnih združenj vernikov Katoliške Cerkve v Sloveniji, ki so bila ustanovljena z namenom, da v njih laiki združujejo svojo laiško poklicanost in odgovornost v Cerkvi in družbi. Namen SKLS je, da povezuje in predstavlja laiške organizacije, ustanove, svete, komisije in gibanja in s svojim delovanjem spodbuja dejavnosti na področju laiškega apostolata, evangelizacije, družbenega in javnega delovanja, formacije in izobraževanja laikov, karitativnega dela in skrbi za mednarodno sodelovanje z mednarodnimi ustanovami.