Odločba Ustavnega Sodišča RS: Slovenski karitas mora biti zagotovljeno enakopravno sodelovanje na javnih razpisih

Izjava za javnost Slovenske karitas

Ustavno Sodišče Republike Slovenije je z odločbo UP-217/14-22 z dne 7. februarja 2018 pritrdilo pritožbi Slovenske karitas ter odločilo, da le ta spada med dobrodelne in socialne cerkvene ustanove, ki jim mora biti – enako kot drugim organizacijam, ki se ukvarjajo z dobrodelnostjo in so organizirane v skladu s slovensko zakonodajo – zagotovljena enaka možnost sodelovanja na javnih razpisih. S to odločitvijo je Ustavno sodišče potrdilo, da je Slovenska karitas izenačena z ostalimi dobrodelnimi organizacijami v Sloveniji.

Slovenska karitas se je leta 2011 pritožila na odločbo Urada Vlade RS za komuniciranje, ki je s sklepom zavrnil vlogo na javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij. Kot razlog za zavrnitev je Urad navedel, da Slovenska karitas ne izpolnjuje pogoja statusne organiziranosti, to je nevladne organizacije, ki deluje kot društvo, ustanova ali zavod, ker je pravnoorganizacijska oblika Slovenske karitas »verska skupnost in podobne verske organizacije«. Ustavno sodišče je zavrnilo tako razlago ter razveljavilo odločbi Vrhovnega in Upravnega sodišča ter zadevo vrnilo v ponovno odločanje.

Ne glede na to, da je Slovenski karitas v javnih razpisih za sofinanciranje socialnovarstvenih in drugih dejavnosti na področju dobrodelnosti sicer omogočeno sodelovanje, je sprejeta odločba Ustavnega sodišča izjemnega pomena. Ustavno sodišče je z odločbo namreč jasno in nedvoumno določilo, da ni dovoljena neenakost dobrodelnih pravnih oseb cerkvenega prava s sedežem v Sloveniji v primerjavi z drugimi dobrodelnimi organizacijami, do katere bi prihajalo zgolj zaradi njihove drugačne pravne organiziranosti. Odločba pa bo pomembno vplivala tudi na možnost sodelovanja (nad)škofijskih, župnijskih ali dekanijskih Karitas na javnih razpisih.

ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA RS