Odgovori na novinarska vprašanja o nepremičninah in davkih Katoliške cerkve v Sloveniji

12.12.2022

Večer

Spoštovani,
kot dogovorjeno po telefonu z gospodom Strehovcem, bi vas prosila za odgovore na spodnja vprašanja. Na prva najbrž ne boste mogli odgovoriti, jih bom naslovila tudi na škofije, jih pa vseeno dodajam, če se vam bo morda zdelo vredno kaj dodati vsaj na načelni ravni. Prosila bi vas, če lahko med odgovori izpostavite tudi to, kar ste mi razložili v telefonskem pogovoru o vrednotenju nepremičnin pri nas (vrednost cerkva in da jih ni mogoče prodati vs. cena 1 evro v Nemčiji), spomnite na izračune o plačevanju davkov države, ki ste jih omenili. Za vsakršno morebitno informacijo na to temo vam bom hvaležna, lahko mi jo sporočite tudi po telefonu.
- Koliko nepremičnin ima v lasti Katoliška Cerkev
- Koliko je sakralnih objektov, koliko drugih stavb, zemljišč in gozdov?
- Kolikšna je ocenjena vrednost nepremičnin?
- Ali ne bi bilo smiselno imeti skupnega pregleda vseh nepremičnin oziroma vsega premoženja, ki ga imajo vse pravne osebe, združene v Cerkev?
- Večkrat se je, nazadnje pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami, omenjala popolna obdavčitev Cerkve. Kaj menite o tem? Kakšno je načelno stališče do teh vprašanj? (lahko pojasnite, katere davke Cerkev oziroma njeni subjekti že plačujejo)
- Koliko denarja iz lastnih prihodkov RKC na Slovenskem nameni za dobrodelno dejavnost?
- Kako pogosto (letno povprečje) zapustijo posamezniki brez dedičev svoje premoženje ob smrti RKC?
- Kakšno je stališče SŠK do plačevanja NUSZ, ki ga morajo nekatere župnije že plačevati? Imate morda podatek o tem, kje vse ga plačujejo in koliko ta znaša?
- Koliko denarja slovenski Cerkvi namenja Vatikan? Ali kdaj tudi finančno pomaga posamezni škofiji/župniji?
- Ali se lahko zgodi, da kakšna župnija tudi bankrotira oziroma gre v stečaj?

Lep pozdrav,


Spoštovani,

najlepša hvala za poslana vprašanja. Več podatkov o plačevanju davkov, dobrodelnosti in sakralni kulturni dediščini je na voljo v Letnem poročilu Katoliške cerkve, ki je dostopno na povezavi: https://katoliska-cerkev.si/dokumenti-in-publikacije/letno-porocilo-katoliske-cerkve-v-sloveniji . V nadaljevanju vam posredujemo odgovore na vaša vprašanja:

- Koliko nepremičnin ima v lasti Katoliška Cerkev?
Na Slovenski škofovski konferenci (SŠK) s tem podatkom ne razpolagamo, saj je vsak sestavni del Katoliške cerkve oz. cerkvena samostojna pravna oseba. Predlagamo vam, da se s tem vprašanjem obrnete na posamezne (nad)škofije in redovne skupnosti oz. ustrezne državne ustanove. 

- Koliko je sakralnih objektov, koliko drugih stavb, zemljišč in gozdov?
V Sloveniji je 2.901 cerkev in kapela, če prištejemo še različna zidanja znamenja in križe je skupaj 6.157 enot. Podatke o številu drugih stavb na SŠK ne vodimo, saj je to v domeni posameznih sestavnih delov Katoliške cerkve.

- Kolikšna je ocenjena vrednost nepremičnin?
Predlagamo vam, da se s tem vprašanjem obrnete na posamezne (nad)škofije in redovne skupnosti oz. pristojne državne ustanove. Ob tem sporočamo, da država do danes še ni izdelala ustreznih meril za vrednotenje sakralnih verskih objektov (npr. cerkva, samostanov idr.). 

- Ali ne bi bilo smiselno imeti skupnega pregleda vseh nepremičnin oziroma vsega premoženja, ki ga imajo vse pravne osebe, združene v Cerkev?
SŠK na tem področju nima pristojnosti. Na področju premoženja je vsak sestavni del Katoliške cerkve (npr. škofija in redovna skupnost) samostojen.

- Večkrat se je, nazadnje pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami, omenjala popolna obdavčitev Cerkve. Kaj menite o tem? Kakšno je načelno stališče do teh vprašanj? (lahko pojasnite, katere davke Cerkev oziroma njeni subjekti že plačujejo)
Na SŠK smo mnenja, da naj bo obdavčitev in financiranje enako za vse verske skupnosti brez razlikovanja. Prav tako pričakujemo, da bo obdavčitev verskih skupnosti evropsko primerljiva. Cerkvene ustanove kot pravne osebe zasebnega prava ter verski delavci plačujejo vse predpisane davke in prispevke: 

1)    davek od vseh stavbnih zemljišč, ponekod celo tudi za cerkve;
2)    davek od dohodkov pravnih oseb za pridobitne prihodke (prodaje, najemnine, obresti ...); izvzeti so darovi in drugi nepridobitni prihodki;
3)    davek ob prodaji nepremičnin;
4)    prispevek za vzdrževanje gozdnih cest (lastniki gozdov);
5)    obvezno članarino za članstvo v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (lastniki zemljišč);
6)  22 % DDV pri nakupih opreme, obnovi nepremičnin, tudi cerkva itd.; ker cerkvene ustanove niso zavezanke za DDV, plačani DDV ni povrnjen;
7)  dohodnino od prihodkov, kakor je opredeljeno v Zakonu o dohodnini.
8)   dohodnino od prihodkov, kakor to določa Zakon o dohodnini (ZDoh-2), plačujejo vsi verski delavci s pogodbo; verski delavci, ki nimajo pogodbe o zaposlitvi (npr. duhovniki, redovnice in redovniki itd.), pa plačujejo normirano dohodnino. 

- Koliko denarja iz lastnih prihodkov RKC na Slovenskem nameni za dobrodelno dejavnost?
Preko statistike, ki so nam jo posredovale škofije, imamo za leto 2021 imamo podatek, da je bilo v njihove dobrodelne ustanove vključenih preko 31.000 oseb. Slovenska karitas, ki jo je ustanovila SŠK, je v letu 2021 pomagala 114.000 osebam. Več podatkov o razdeljeni pomoči imajo posamezne dobrodelne ustanove: Slovenska karitas, Vincencijeva zveza dobrote (brezdomci in učna pomoč otrokom), Fundacija Anin sklad (pomoč družinam v stiski), Malteška pomoč (splošna dobrodelna pomoč), Zavod Salesianum (pomoč mladim), Združenje Kolpingovih socialnih dejavnosti Slovenije itd.  

- Kako pogosto (letno povprečje) zapustijo posamezniki brez dedičev svoje premoženje ob smrti RKC?
Na SŠK s tem podatkom ne razpolagamo. Predlagamo vam, da se obrnete na posamezne (nad)škofije in redovne skupnosti.

- Kakšno je stališče SŠK do plačevanja NUSZ, ki ga morajo nekatere župnije že plačevati? Imate morda podatek o tem, kje vse ga plačujejo in koliko ta znaša?

Na SŠK smo seznanjeni z informacijo, da nekatere občine izdajajo župnijam odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Skupaj s škofijskimi ekonomi in drugimi deležniki preučujemo zakonsko podlago za takšne odmere ter pripravljamo enoten odgovor. Na SŠK smo načelnega mnenja, da so zgradbe za versko dejavnost oproščene plačila omenjenega nadomestila in da slovenska zakonodaja sledi veliki večini držav EU kjer so omenjene zgradbe izvzete iz plačila nadomestila oz. davka na nepremičnine.

- Koliko denarja slovenski Cerkvi namenja Vatikan? Ali kdaj tudi finančno pomaga posamezni škofiji/župniji?
Na SŠK s tem podatkom ne razpolagamo. Predlagamo vam, da se obrnete na posamezne (nad)škofije in redovne skupnosti oz. na Apostolsko nunciaturo v RS. Slovenske škofije  vsako leto na praznik svetih Petra in Pavla, 29. junija, organizirajo nabirko za potrebe svetega očeta. V letu 2021 so slovenski katoličani darovali 101.531,01 EUR. 

- Ali se lahko zgodi, da kakšna župnija tudi bankrotira oziroma gre v stečaj?
Sestavni del katoliške Cerkve je lahko ukinjen. Primera stečaja župnije do danes še nismo imeli. 

Lepo vas pozdravljam,
dr. Tadej Strehovec
Generalni tajnik