Od sobote naprej se lahko darujejo sv. maše v manjših cerkvah v navzočnosti do deset vernikov ter izvaja župnijska kateheza (verouk)

19.3.2021 Slovenija COVID19, Kateheza, SŠK, Zdravje

Vlada R. Slovenije je v Odloku o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2021 z dne 18. 3. 2021) dovolila izvajanje verouka od sobote, 20. marca 2021, pod pogojem, da osebe, ki izvajajo verouk, enkrat tedensko opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi ali z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR), pri čemer lahko verouk opravljajo le tiste osebe, ki imajo negativni rezultat testa. 

 Izjeme od testiranja:

  • so tisti, ki imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni. 

  • tisti, ki imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest mesecev, 

  • tisti, ki imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. 

SŠK dovoli izvajanje verouka “v živo” pod naslednjimi pogoji:

  1. Vsi udeleženci (kateheti in katehiziranci) morajo biti zdravi in brez simptomov okužbe dihal ali prehlada.

  2. Osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje (katehistinje, katehisti, duhovniki) morajo imeti negativen test na virus SARS-CoV-2. Katehisti se morajo testirati redno enkrat tedensko oziroma pred samo izvedbo izobraževanja, če le to izvajajo občasno, na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi ali s t. i. testom PCR.

  3. Vsi udeleženci (kateheti in otroci) morajo ves čas upoštevati osnovna higienska priporočila in preventivne ukrepe: ohranjanje socialne distance vsaj 1,5 m, nositi zaščitne maske ter ob vstopu v objekt si morajo razkužiti roke.

  4. Pred vsakim pričetkom srečanja in po njem ter med posameznimi srečanji je treba prostore temeljito prezračiti (vsa okna in vrata v učilnici odprta na stežaj).

  5. Potrebno je voditi listo prisotnosti.

Kjer ni možno upoštevati vseh naštetih določil, se kateheza (verouk) še vedno izvaja samo na daljavo.

Glede darovanja svetih maš v manjših cerkvah (manjših od 300 m2) velja, da je v skladu z Odlokom (Uradni list RS, št. 40/2021 z dne 18. 3. 2021) možno maševati v navzočnosti do 10 vernikov, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra (izjema so osebe iz skupnega gospodinjstva) in ob upoštevanju splošnih ukrepov NIJZ (nošnja mask, razkuževanje rok, prezračevanje itd.).

 

Dr. Tadej Strehovec
Generalni tajnik SŠK