Obletnica ustanovitve Slovenske karitas

Slovenski škofje so na pobudo tedanjega nadškofa msgr. dr. Alojzija Šuštarja 1. maja 1990 ustanovili Slovensko karitas. V naslednjih mesecih so bile ustanovljene še tri škofijske karitas, in sicer v Ljubljani, Mariboru in Kopru ter številne župnijske karitas.

Po drugi svetovni vojni je bila organizirana karitativna dejavnost v cerkvi prepovedana, kljub temu dobrodelnost v župnijah ni nikoli zamrla. V začetku devetdesetih let ob demokratizaciji Slovenije in ob prihodu številnih beguncev iz republik nekdanje Jugoslavije so nastale prve organizirane župnijske karitas, ki so se množično razširile po župnijah. Danes v mreži karitas deluje 459 organizacij, v katerih preko 11.000 prostovoljcev vsako leto opravi več kot pol milijona prostovoljnih ur za ljudi v stiski.


V letu 2018 je bilo v različne programe Karitas z materialno in nematerialno pomočjo vključenih več kot 158.000 oseb, od tega 28.000 otrok in 46.000 starejših. V lanskem letu je v celotni mreži Karitas v obliki materialne pomoči (večinoma hrana in plačilo položnic), pomoč prejelo 95.976 oseb po vseh slovenskih krajih in sicer v skupni vrednosti 6,4 mio EUR. Med prejemniki materialne pomoči je bilo 80.643 staršev z otroki in posameznikov, 14.093 starejših in 1.240 brezdomcev. Izvedbo so omogočili darovi darovalcev, donatorjev, delo prostovoljcev, sredstva FIHO, ministrstev in lokalnih skupnosti ter hrana iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.    

11.212 prostovoljcev, ki delujejo v 464 župnijskih karitas je ljudem v stiski razdelilo 3.335 ton hrane (pribl. 60% EU in 40% donatorji) in skupaj podarilo več kot 576.000 prostovoljnih ur. Samo v lanskem letu je bilo pomoči v obliki plačila najnujnejših položnic deležnih 13.653 oseb. Ob večjih stiskah, naravnih in drugih nesrečah je pomoč prejelo 2.733 oseb. 11.123 otrok je prejelo pomoč s šolskimi potrebščinami. V socialno varstvene programe za pomoč zasvojenim, ženskam v stiski in žrtvam trgovine z ljudmi pa je bilo v celodnevno oskrbo z namestitvijo vključenih 389 oseb.            

Skupna vrednost splošno-dobrodelnih in socialno varstvenih programov pomoči Karitas v Sloveniji je v letu 2018 znašala 8.635.713 EUR, kar predstavlja 94% vrednosti vseh programov pomoči. Pomoč v tujini pa je znašala 597.675 EUR, kar predstavlja 6% vrednosti vseh programov pomoči. Največji vir za realizacijo celotne dejavnosti Karitas so v letu 2018 predstavljali donatorji s 44,7%, sledijo državna sredstva z 33,8 %.


Karitas je zagotovo najbolj prepoznavna po razdeljevanju materialne pomoči, saj je v zadnjih desetih letih razdelila več kot 25 milijonov kilogramov hrane. Skupna vrednost programov pomoči v hrani, higienskih pripomočkih, kurjavi, plačilu položnic in ob naravnih nesrečah pa je v zadnjih desetih letih presegla 49 milijonov evrov. Če je v prvih letih delovanja pomoč Karitas dosegla nekaj tisoč družin, v zadnjih letih zajame več kot 20.000 družin oziroma vsako leto več kot 100.000 socialno ogroženih oseb.

Karitas je svoje poslanstvo gradila tudi na zahtevnejši strokovni in socialno varstveni pomoči ljudem iz roba, ki vključuje  nastanitev in celovito oskrbo. Danes v tovrstnih programih deluje preko 40 zaposlenih sodelavcev in strokovnjakov, predvsem iz področja sociale. Iz prvih 25 namestitev v dveh programih za odvisnike in ženske v stiski, je danes v različnih programih s celodnevno oskrbo vključenih preko 200 oseb. Iz enega materinskega doma jih je nastalo šest, iz ene terapevtske skupnosti za odvisnike jih je nastalo osem. Iz potreb ljudi iz roba so nastali programi za pomoč brezdomcem, prva ambulanta, dnevni centri in zavetišče, skupnosti za alkoholike in programi za oskrbo žrtev trgovine z ljudmi. Pri tem se je Karitas povezovala in sodelovala v mreži tudi z drugimi nevladnimi in vladnimi ustanovami. Skupna vrednost socialno varstvenih programov Karitas je v zadnjih desetih letih presegla 11 mio EUR.

Pomoč Karitas se je po nekaj letih delovanja začela usmerjati tudi v tujino. Najprej je sledila beguncem na Balkan in se odpirala za naravne nesreče po svetu. V zadnjih devetih letih pa je Slovenska karitas v Afriki podprla gradnjo ali obnovo petih šol in vrtca, treh zdravstvenih centrov in dveh porodnišnic ter treh centrov za podhranjene otroke. Vse to danes dnevno lajša življenje 200.000 ljudem v Afriki, med katerimi je več kot polovica otrok. Vrednost projektov razvojne in humanitarne pomoči v Afriki, Aziji in na Balkanu je v zadnjih 10 letih presegla 5 mio EUR.

Podrobnosti in kronologija dogodkov v mreži Karitas je na voljo na www.karitas.si.