Obisk apostolskega nuncija v Zavodu sv. Stanislava

28.6.2019 Ljubljana Katoliška šola, Zavod sv. Stanislava

V Zavodu sv. Stanislava so v petek, 28. junija 2019, na obisku gostili apostolskega nuncija v Republiki Sloveniji msgr. Jean-Marie Speicha. Ob srečanju z vodstvom zavoda in ogledu prostorov se je nuncij srečal tudi s predsednikom Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci msgr. Francem Šuštarjem.

Velik del srečanja je bil namenjen seznanitvi g. nuncija s situacijo (katoliškega) šolstva v Sloveniji. Z zanimanjem je prisluhnil tako predstavitvi posameznih enot zavoda kot njegove zgodovine in se nekoliko podrobneje seznanil z razvojem dogajanja glede odprtih vprašanj organizacije in financiranja šolstva. Z vodstvom zavoda je delil pogled na situacijo, ki se pojavlja v diplomatskih krogih glede neuresničevanja odločbe Ustavnega sodišča in ureditve vprašanja financiranja zasebnih osnovnih šol. Dejal je, da je normalnim demokracijam nepredstavljivo, da se v Sloveniji ne upošteva ustave, da se v zakonodajo predlaga zakone, ki so očitno protiustavni, da se ne upošteva odločitev ustavnega sodišča, da se ignorira meddržavne sporazume.

V svojem nagovoru je izpostavil pomen, ki ga imata šolstvo in vzgoja za Cerkev. Tudi v manjših odstotkih lahko šole delujejo kot kvas za družbo in sam šolski sistem. Vodstvu zavoda je na srce položil željo, da se ne bi bali biti katoličani z jasnimi in artikuliranimi stališči, ki pa bi jih znali posredovati na primeren način. Svet ne potrebuje kristjanov, ki bodo svoje krščanstvo nosili na zastavah in z njimi jurišali na osvajalske pohode. Katoliške šole morajo svoje poslanstvo izvrševati modro. Ostajati morajo v stiku s sodobnimi pristopi, same razvijati nove pristope. Pokazati morajo, da je krščanstvo sodobno, aktualno in relevantno ter da vidi mladega človeka in mu lahko ponudi marsikaj.

Msgr. Speich je izrazil zadovoljstvo z odličnimi rezultati katoliških šol v preteklem obdobju in dodal, da je poslanstvo šol tudi v tem, da ohranjajo in razvijajo svojo odličnost. Če šole dosežejo, da njihove metode in pristope uporabljajo tudi v državnih šolah, je to dobro za vse. Tako se izboljšuje kakovost celotnega sistema, katoliške šole pa pridobivajo na ugledu in postajajo akterji, ki tvorno opravljajo svojo vlogo v javnem interesu. Kot eno osrednjih usmeritev katoliških šol pa je izrazil še potrebo po njihovi odprtosti. Katoliške šole morajo biti zaradi svojega poslanstva bolj odprte in sprejemajoče od državnih, večjo skrb pa morajo namenjati tudi tistim z obrobij.

Nuncij je glede odprtih vprašanj v zvezi z ureditvijo financiranja zasebnih osnovnih šol in obetajočimi se spremembami glede financiranja zasebnih vrtcev izrazil določeno mero optimizma in poudaril, da si je potrebno prizadevati za ureditev položaja, hkrati pa slediti sledili svojemu poslanstvu. V tem smislu je bil vesel informacij o vse večji vključenosti in organiziranosti staršev in nekdanjih dijakov ter je navzoče spodbudil k podpori tovrstnim iniciativam.

Obisk msgr. Speicha v zavodu je bil prvi obisk, ki ga je v Sloveniji opravil v kakšni ustanovi, če ne štejemo njegovih obiskov posameznih škofij. Ob srečanju z vodstvom zavoda je nuncij to povezal z veliko skrbjo in pozornostjo, ki jo tudi papež Frančišek namenja prav vprašanjem vzgoje in katoliškega šolstva.