Občni zbor Slovenskega Cecilijinega društva

V glasbenem kabinetu Škofijske klasične gimnazije na Štuli 23 v Šentvidu nad Ljubljano bo v nedeljo, 18. marca 2012, ob 18.00, potekal občni zbor Slovenskega Cecilijinega društva. Pregledali bodo delovanje in uresničevanje poslanstva v preteklem letu, izvolili nove organe (izvršni in nadzorni odbor ter častno razsodišče), dopolnili pravila ter si podrobneje zarisali načrte za tekoče leto, v okviru katerega načrtujejo izvedbo treh dogodkov: tečaj liturgičnega orglanja, tečaj za zborovodje in dan slovenskih cerkvenih glasbenikov.

Določili bodo datume in okvirne vsebine posameznih društvenih prireditev, ki bodo v nadaljevanju dostopni tudi na spletni strani ter objavljeni v reviji Cerkveni glasbenik.

O sodelovanju z Odborom za glasbo pri Slovenski liturgični komisiji, (nad)škofijskimi odbori za glasbo in orglarskimi šolami ter o drugih pomembnejših dogodkih bodo javnost sproti obveščali.


Besedilo je posredoval predsednik Slovenskega Cecilijinega društva Tomaž Faganel. Dodatne informacije so po e-pošti na voljo na naslovu [email protected] ali na spletni strani: www.scd.si.