Občni zbor Škofijske Karitas Ljubljana 2012

31.3.2012 Ljubljana Karitas, Občni zbor , Škofija Ljubljana
Škofijska Karitas Ljubljana - ovitek zbornika Škofijska Karitas Ljubljana - ovitek zbornika

V stolni cerkvi sv. Nikolaja in v veliki dvorani Teološke fakultete na Poljanski cesti 4 v Ljubljani bo v soboto, 31. marca 2012, potekal občni zbor Škofijske Karitas Ljubljana (ŠKL) pod naslovom Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju (Jn 10,10).

Somaševanje, ki se bo v stolnici začelo ob 9.00, bo vodil ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Anton Stres, od 10.15 pa bo v prostorih Teološke fakultete potekal drugi del občnega zbora. Na njem se bodi udeleženci seznanili s poročili župnijskih in Škofijske Karitas Ljubljana ter razpravljali o pobudah za prihodnje delo; osrednji del občnega zbora bo zaznamovalo predavanje dr. Vinka Potočnika z naslovom Človek ne živi samo od kruha.


Nagovor nadškofa Stresa pri maši za sodelavce Škofijske Karitas Ljubljana


Poročilo o delu Škofijske Karitas Ljubljana v letu 2011 po področjih dela

Besedilo zbornika Škofijske Karitas Ljubljana

V letu 2011 je bilo v ljubljanski škofiji 121 delujočih župnijskih Karitas (ŽK). 3.758 prostovoljcev na škofijski in župnijski ravni je opravilo 158.520 ur prostovoljnega dela.

ŠKL za svoje sodelavce organizira naslednja izobraževanja: Tečaj domače nege, Supervizija in Prvi socialni pogovor ter predavanja ob četrtkih zvečer. V lanskem letu sta predavanji pripravila dr. Janez Juhant in mag. Marko Kovačič.

ŽK so v preteklem letu pripravile 67 izobraževanj, prostovoljci so se z zanimanjem in v velikem številu udeležili tudi seminarja Slovenske Karitas. Skupaj se je v preteklem letu vseh predavanj udeležilo 2.389 prostovoljcev. ŽK za svoje sodelavce organizirajo tudi romanja in duhovne obnove, ki se jih je preteklem letu udeležilo 1.181 prostovoljcev.


Psihosocialna pomoč družinam in posameznikom

Stiske ljudi, ki prihajajo po pomoč, so kompleksne in redko le materialne narave, zato so na ŠKL posebno pozornost posvetili nematerialnim oblikam pomoči.

Svetovanje poteka že od samega začetka v okviru svetovalne službe na ŠKL, želja pa je, da bi tovrstne oblike pomoči zaživele tudi na ravni ŽK. Delo v svetovalnici temelji na individualnih, osebno vodenih pogovorih, ki so namenjeni ublažitvi oziroma rešitvi problema. Na svetovanje pridejo posamezniki, ki se težko soočajo z življenjskimi izzivi; ki potrebujejo podporo in pomoč ob življenjskih spremembah, tragedijah, pri vzgoji otrok; ki imajo težave v komunikaciji; ki so nezadovoljni v partnerskem odnosu; ki doživljajo nasilje v krogu družine; mladostniki s težavami ipd. Poleg svetovanja na ŠKL poteka tudi mediacija, ki je konstruktiven proces reševanja spornih situacij.

Nematerialna pomoč v večini ŽK poteka neformalno ob delitvi materialne pomoči, medtem ko se v nekaterih ŽK s svetovanjem ukvarjajo organizirano. Na teh temeljih želijo graditi naprej: seznaniti prostovoljce s svetovalnimi vsebinami in pristopi; jim ponuditi možnost dodatnega usposabljanja; spodbuditi strokovnjake s tega področja, da se pridružijo kot prostovoljski sodelavci.


Materialna pomoč družinam in posameznikom

Karitas v ljubljanski nadškofiji je v preteklem letu s hrano in praškom pomagala 6.720 družinam oziroma 22.879 družinskim članom. Skupno so razdelili za 249.716,10 € kupljene hrane ter za 300.000,00 € podarjene hrane. Hrano iz intervencijskih zalog EU v vrednosti 327.629,17 € je prejelo 34.130 oseb. V letu 2011 so med prejemnike razdelili tudi 17 ton krompirja in 8 ton jabolk.

Tako kot že zadnjih nekaj let tudi v preteklem letu opažajo vztrajen porast števila prošenj za pomoč pri plačilu osnovnih življenjskih stroškov. Pomagali so tudi ob večjih nesrečah in v izrednih razmerah, ki so ogrozile socialno trdnost družin ali posameznikov. Ta pomoč je v letu 2011 znašala 479.945,48 €.

V jesenskem času so na ŠKL izpeljali tradicionalno akcijo Družina, v okviru katere so razdelili še dodatnih 65.150 € sredstev pomoči za nakup kurjave oziroma plačilo ogrevanja. V akcijo se je vključilo 50 ŽK.


Pomoč otrokom

V letu 2011 je v akciji Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin pomoč v višini 114.500 € prejelo 1.934 otrok. Vanjo se je vključilo 69 ŽK. Mnoge od njih so šolarjem pomagale tudi iz lastnih sredstev, kar 1.486 otrok je prejelo to pomoč, ter med šolskim letom za plačilo malic in kosil, šolskih prevozov in dejavnosti ipd. Za božič in veliko noč so ŽK obdarile 5.934 otrok, poletnih delavnic, srečanj in oratorijev pa se je skupaj udeležilo 2.676 otrok. Skupno so ŽK otrokom namenile 152.032 € sredstev.

Sedmo leto zapored so na ŠKL izpeljali akcijo Brezplačni delovni zvezki za družine s petimi in več otroki. V letu 2011 je pomoč prejela 201 družina s skupno 1.178 otroki. Vrednost delovnih zvezkov je bila 23.374,60 €. Polovico vrednosti so poklonile sodelujoče založbe, polovico pa je plačala ŠKL.

Počitnice v Portorožu so omogočili 54 otrokom in mladostnikom, medtem ko je v treh terminih s Karitas letovalo tudi 19 družin z 81 člani.


Pomoč starejšim, bolnim in invalidom

Pomoč starejšim, bolnim in invalidom je potekala na vseh ŽK v okviru obiskov na domu (8.701 starostnik) in organizacije družabnih srečanj (6.674 starejših).

Starejšim, bolnim in invalidom, ki so v materialni stiski, nudijo pomoč v hrani, prašku in pri plačilu položnic. Pomoči starejšim so ŽK namenile 77.905,00 €.

Zelo dobrodošla in iskana oblika pomoči je izposoja invalidskih in ortopedskih pripomočkov, namenjena predvsem socialno šibkim, ki ne morejo dobiti bolniškega pripomočka iz pravic zdravstvenega zavarovanja, pa bi ga zaradi bolezni ali starosti nujno potrebovali.

Tudi v letu 2011 je ŠKL pripravila strokovno vodene počitnice za sodelavce Karitas. Udeležilo se jih je 18 prostovoljcev iz 13 ŽK.


Pomoč brezdomcem

Brezdomcem je pomagalo kar 18 ŽK z območja ljubljanske nadškofije. Oskrbovali so jih 599. Najbolj dejavni na tem področju sta ŽK Ljubljana – Štepanja vas in ŽK Ljubljana – Marijino oznanjenje (Tromostovje), ki oskrbujeta kar 366 brezdomcev. ŽK v Štepanji vas ima za brezdomce urejeno kopalnico, kjer jim enkrat tedensko nudijo možnost, da se uredijo in okopajo. Na voljo sta jim tudi sveže spodnje perilo in obleka. Kopalnica deluje v sklopu Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

Brezdomci so bili v lanskem letu deležni pomoči v višini 27.237,00 €.


Tabora za slepe in slabovidne

ŠKL pomaga pri izvedbi in organizaciji taborov za slepe in slabovidne. Zimskega tabora na Planini pri Rakeku se je udeležilo 13 slepih in slabovidnih, poletni v Logu pod Mangartom pa je privabil 18 slepih in slabovidnih. Program in izvedba tabora sta v rokah mladih prostovoljcev, ki so zvesti sodelavci ŠKL že vrsto let.


Pomoč v Bosni in Hercegovini

 

V letu 2011 je ŠKL prispevala 19.000,00 € za hišo družine v Kakanju, s 7.000,00 € pa je podprla mednarodni projekt Jelo na kotaćima v Sarajevu in Tuzli. Podprli so tudi delovni tabor dijakov Škofijske klasične gimnazije iz Zavoda sv. Stanislava, ki so s prijatelji iz Anglije v tednu dni postavili hišo od temeljev do druge plošče.


Besedilo je posredoval v. d. generalnega tajnika Škofijske Karitas Ljubljana Jože Kern, ki je tudi na voljo za dodatne informacije na sedežu Škofijske Karitas Ljubljana, Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana, tel: 01/439–21–30, faks: 01/433–32–51, e-pošta: [email protected].