Ob Tednu otroka Skavti odpirajo prostor za družbeni pogovor o nenasilju

7.10.2019 Slovenija Mladina, Zaščita otrok

Odgovornost vsake organizacije, ki v svoje delo vključuje osebe mlajše od 18 let je, da ustvarja varno okolje in poskrbi za zaščito otrok in mladostnikov pred nasiljem. 

Skrb za ustvarjanje varnega prostora je ključnega pomena za vzgojo, zdravje in osebni razvoj otrok in mladostnikov. Skavtska organizacija temelji na prepričanju, da je vsak človek predstavljen kot odsev dobrega, kakršnakoli oblika nasilja pa vredna vsakršne obtožbe. 

S tem v mislih, Skavti ob Tednu otroka naslavljajo pomembnost problematike in pripravljajo prostor za debate, pogovore in namensko delo na področju nenasilja v mladinskem delu. Opozoriti želijo na pomembnost zaveze mladinskih organizacij in organizacij, ki delajo z mladimi, k nenasilju. Izpostavljajo pomembnost razvoja kompetenc mladinskih delavcev in voditeljev v mladinskem delu na področju nenasilja, prepoznavanja nasilja, soočanja z nasiljem in zlorabljenimi otroci in mladostniki. 

Skavti so prva mladinska organizacija, ki so že pred več kot tremi leti sprejeli temeljni dokument, zavezo k nenasilju, s čemer so vzpostavili tudi sistem zaznavanja, prepoznavanja in soočanja z nasiljem v organizaciji in širši družbi. Iz izkušnje organizacije poudarjajo tudi pomen oblikovanja in opredelitve jasne družbene strukture sporočanja nasilja ter skrbi za žrtve nasilja. Pomembno je, da širša družba prepozna mladinske delavce kot nosilce preventivnega dela na področju nenasilja, ter da se vzpostavi sistem, ki jih bo podprl v njihovih prizadevanjih. 

Skavti bodo oblikovali in vsebinsko podpirali organizacije v njihovih podpiranjih pri ustvarjanju nenasilnega okolja pri delu z otroci in mladostniki. 

Delovanje Skavtov v prizadevanjih za zaščito otrok in mladostnikov podpira tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Kontakt za medije: 
Urška Mali Kovačič
e-naslov: [email protected]

Gašper Govekar
e-naslov: [email protected]
telefon: +386 40 815 751