Nova knjiga: Veselimo se svoje vere

Naslovnica Naslovnica

Misli papeža Pavla VI. iz Veroizpovedi Božjega ljudstva nas v letu vere spomnijo na temeljne vrednote in lepote našega verovanja, postavljajo naše življenje v novo luč in v nas budijo odnos z Vsemogočnim. Na koncu knjižice je dodana še misel papeža Benedikta XVI. ob začetku letošnjega leta vere, ki podčrta Božjo navzočnost v našem življenju in zgodovini.

Gospod, verujem, hočem verovati vate.
Daj, da bo moja vera ponižna in dejavna.
Da, da bo moja vera zares vesela.

Pavel VI.

Knjižica je opremljena z lepimi fotografijami.

Več na: https://www.facebook.com/novisvet.si/photos_stream