Nova diplomantka Fakultete za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu

Melanija Holobar je uspešno zagovarjala diplomsko nalogo. Čestitamo Melaniji Holobar za uspešen zagovor diplomske naloge z naslovom Slabosti javnega naročanja iz prakse podjetij, ki jo je opravila pod mentorstvom doc. dr. Jerneja Letnar Černiča. Zagovor je vodil predsednik komisije izr. prof. dr. Matej Avbelj. Prejela je naziv univerzitetnega diplomiranega ekonomista.