Nikodemovi večeri 2016

14.11.2016 Ljubljana Izobraževanje , Mladina, Škofija Ljubljana

Nikodemovi večeri 2016 bodo potekali od 14. do 24. novembra 2016 v veliki dvorani na Teološki fakulteti v Ljubljani (Poljanska cesta 4). Letos bodo na temo in ob temah posinodalne apostolske spodbude Radost ljubezni / Amoris laetitia.

Program:

Ponedeljek 14. 11. 
Jaz – midva – mi pred Bogom
msgr. dr. Marjan Turnšek
Par, ki ljubi in posreduje življenje, je resnična in živa »podoba« – (ne tista iz kamna ali zlata, ki jo dekalog prepoveduje) – zmožna je pokazati Boga stvarnika in odrešenika. Zato postaja rodovitna ljubezen simbol notranje Božje resničnosti. (AL 11) Družina ni abstraktna ideja, ampak praktično področje, ki je podprto z nežnostjo in rodovitnostjo. Zato je Božja beseda vir tolažbe in spremljanja vsake družine. Družinska duhovnost je duhovnost prehajanja od jaza na naju in na nas, v drži skrbi, tolažbe in spodbude. Vse družinsko življenje je pastirstvo v usmiljenju. Vsak izmed nas, po svoji ljubezni in skrbi, zaznamuje življenja drugih.

Torek 15.11. 
Družina med poklicanostjo in resničnostjo 
Dr. Stanislav Slatinek
Karmen Kristan
Dr. Ivo Kerže
Dr. Aleš Maver
Namen okrogle mize je sprehod skozi glavne vsebinske točke posinodalne spodbude Amoris laetitia. Gostje nanjo ne bodo le pogledali z različnih zornih kotov in iz različnih življenjskih izhodišč, marveč jo bodo sočasno umestili v čas in prostor, v katera prihaja in ju nagovarja, ter v izročilo in sedanji trenutek Cerkve.

Sreda 16.11.
“Vsakdanja” ljubezen v zakonu
Štefka in Peter Dolenc, Sanja in Jani Jeriček
Zakon je dragoceno znamenje, kajti »ko mož in žena praznujeta zakrament zakona, se v njiju tako rekoč zrcali Bog ter vtisne vanju svoje lastne poteze in neizbrisen značaj svoje ljubezni (AL 121). Kako se praznovanje zakramenta zakona odraža v vsakodnevnem ritmu družine in para? Katere so stalnice v družini, na katere družbene, ekonomske in druge spremembe nimajo vpliva?

Četrtek 17.11. 
Praznovanje 50. letnice Nikodemovih večerov
18.30 Slovesna maša v stolnici
19.30 Praznovanje na Teološki fakulteti. Spregovoril bo g. Milan Knep in sicer na temo: SLOVENSKI IZOBRAŽENEC VČERAJ IN DANES. Moji spomini na tiste čase.

Ponedeljek, 21. 11.
Izzivi vzgoje v digitalni dobi – izpolnjujoča ali kompulzivna spolnost
Peter Topić
Spolnost je iz tabuja postala nekaj, kar srečujemo na vsakem koraku. Pogosto v izkrivljenih oblikah, od pornografije do seksualnih odvisnosti. Se lahko temu upremo in mlade vzgajamo za izpolnjujočo spolnost?

Torek 22. 11. 
Evangelij družine in problemi ljudi
Dr. Igor Bahovec, dr. Mojca Belcl Magdič, dr. Blaž Jezeršek
V središču večera je vprašanje “Kaj je evangelij družine in kako ga danes živeti in oznanjati”. Šesto poglavje Amoris Laetitia spregovori o zakonu in družini od priprave na zakon do zrelega obdobja družin. Pomembne teme poglavja so lepota in smisel zakonske zveze kot zakramenta in kako to posredovati mladim generacijam, kako v življenju praznovati in se veseliti, kako žalovati, kaj storiti, ko se v družinah pojavijo stiske, krize, rane, razdori in ločitve, smrt. Kako oblikovati primerne odnose med družino in župnijo, kaj pomeni spremljanje, razločevanje, vključevanje? Kaj storiti glede zapletenih situacij mešanih zakonov, vprašanja neporočenih parov itd. Na okrogli mizi bomo spregovorili o tem kako te teme odpira papež Frančišek v Amoris Laetitia in kako jih vidijo in živijo gosteje.

Sreda 23. 11. 
Kje so naši sinovi in hčere?
Aleš Čerin
Neža Repanšek
“Véliko vprašanje torej ni, kje se otrok fizično nahaja, s kom je v tem trenutku skupaj, ampak kje se nahaja v eksistencialnem smislu, kje stoji v smislu svojih pogledov, svojih ciljev, svojih želja in svojih življenjskih načrtov.” (AL 261). Vzgoja v družini prej ali slej naleti na vprašanje: kje je meja? Do kod mladim nuditi varnost in kako jih spodbuditi, da iz varnega družinskega gnezda poletijo v samostojnost? Ob kratkih predavanjih bomo spoznali, kje so danes mladi in kako jim družina lahko pomaga osamosvojiti se.

Četrtek 24.11.
Rešena iz pekla
Ania Goledzinowska

Več informacij dobite na spletni strani UNIPAS-a.