Navodilo Kongregacije za katoliško vzgojo o študiju cerkvenega prava v luči reforme kanonskih postopkov

V četrtek, 3. maja 2018, je izšlo navodilo Študij cerkvenega prava v luči reforme kanonskih postopkov Kongregacije za katoliško vzgojo.

V luči Motu proprijev Mitis Iudex Dominus Iesus in Mitis et misericors Iesus o prenovi kanonskih postopkov glede primerov razglasitve ničnosti zakona, je Kongregacija za katoliško vzgojo, ki je pristojna za akademske inštitucije povezane s cerkvenim študijem, 29. aprila 2018, potem ko je potrdil sveti oče Frančišek, izdala novo Navodilo, s katerim želi spodbuditi boljšo pripravo, predvsem akademsko, različnih figur, poklicanih delati na cerkvenih sodiščih, ali tistih, ki so vključeni v zakonsko in družinsko svetovanje, za katero je potrebna primerna priprava iz cerkvenega prava.

Primerna akademska priprava
Medtem ko redna pot za formacijo bodočih cerkvenih pravnikov, skladna z Apostolsko konstitucijo Veritatis gaudium, ostane magisterij iz cerkvenega prava, pa želi Navodilo, da inštitucije za cerkveno pravo ponudijo tudi diplomski študij iz zakonskega in procesnega prava predvsem za tiste, ki so dosegli zaradi pravega namena spregled Vrhovnega sodišča Apostolske signature glede stopnje akademske izobrazbe. Tudi za delavce na cerkvenem sodišču, za katere po zakonu ni predvidena akademska stopnja, je sedaj ponujen akademski proces in je predvidena primerna minimalna priprava za svetovalce v zakonski in družinski pastorali.

Novosti Navodila
Nadalje novo navodilo predvideva vse potrebno za zagotavljanje kvalitete že obstoječih inštitucij ali tistih, ki bodo ustanovljene ali odobrene v prihodnosti. Med novostmi, ki so v Navodilu, je tudi možnost odprtja katedre za cerkveno pravo na Pravnih fakultetah katoliških univerz ter spodbuda za študij cerkvenega prava v prvem ciklusu Teološke fakultete, za katerega mora zgoraj navedeno materijo poučevati redni profesor. V tej smeri torej želi Navodilo podpreti ter poglobiti kanonsko kulturo v Cerkvi. Akademske inštitucije bodo morale prilagoditi programe po novem Navodilu od začetka akademskega leta 2019-2020.

Vir: https://www.vaticannews.va