Ministrstvo za kulturo RS: Ena oseba na 30 kvadratnih metrov pomeni tudi ena družina oz. eno gospodinjstvo

24.12.2020 Slovenija COVID19, SŠK, Bogoslužje
Foto: Družina Foto: Družina

Slovenska škofovska konferenca se je 23. decembra 2020 obrnila na Ministrstvo za kulturo s prošnjo, da obrazloži vladni odlok o omenitvi števila vernikov v cerkvah. Ministrstvo je v odgovoru pritrdilo stališču SŠK ter zapisalo, da določilo 30 kvadratnih metrov na posameznega udeleženca v cerkvah pomeni tudi za več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, ki lahko sedijo skupaj.

Ministrstvo za kulturo je v svojem pojasnilu z dne, 24. decembra 2020, zapisalo naslednje:

Dne 19. 12. 2020 je začel veljati Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 190/20; v nadaljnjem besedilu: Odlok), ki določa, da se z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, začasno omejuje kolektivno uresničevanje verske svobode v Republiki Sloveniji. 

Tretji odstavek 2. člena Odloka določa, da se število oseb v zaprtih prostorih, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda, omeji na 30 kvadratnih metrov na posameznega udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, ki lahko sedijo skupaj. Če je verski objekt manjši od 30 kvadratnih metrov se število oseb omeji na enega verskega uslužbenca in udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Menimo, da sta v primeru zaprtega prostora verskega objekta, v katerem se kolektivno uresničuje verska svoboda, in ki je manjši od 30 kvadratnih metrov, po Odloku lahko v njem hkrati navzoča verski uslužbenec in en udeleženec, če pa gre za več udeležencev iz skupnega gospodinjstva, pa so lahko v njem hkrati navzoči verski uslužbenec in vse osebe iz skupnega gospodinjstva, ki so hkrati navzoče v objektu in kolektivno uresničujejo versko svobodo. Torej, če hkrati pridejo na primer tri osebe iz skupnega gospodinjstva, so lahko hkrati navzoči v zaprtem prostoru manjšega verskega objekta verski uslužbenec in vse te tri osebe iz skupnega gospodinjstva, torej skupno štiri osebe.

V primeru večjega zaprtega prostora verskega objekta, ki presega 30 kvadratnih metrov, pa menimo, da je po Odloku pri kolektivnem uresničevanju verske svobode na vsakih novih 30 kvadratnih metrov, lahko dodatno navzočih v verskem objektu en udeleženec ali več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Torej, če na primer hkrati pridejo v zaprti prostor večjega verskega objekta, v katerem se kolektivno uresničuje verska svoboda, in ki je velik 90 kvadratnih metrov, tri osebe iz enega skupnega gospodinjstva, en posameznik, in dve osebi iz drugega skupnega gospodinjstva, so lahko hkrati navzoči v zaprtem prostoru verskega objekta verski uslužbenec in šest udeležencev, torej skupno sedem oseb. 

Pri zgoraj navedenem je potrebno upoštevati, da mora biti medosebna razdalja med udeleženci najmanj 1,5 metra, razen, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, ki so lahko skupaj v prostoru, in izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 2. člena Odloka (minimalni možni stik med člani cerkva oziroma drugih verskih skupnosti, redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda, obvezno nošenje zaščitnih mask, prepoved petja, in razkuževanje rok za člane cerkva oziroma drugih verskih skupnosti ob vstopu in izstopu iz verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda).

 

Tajništvo SŠK