Mednarodna znanstvena konferenca v Celju z naslovom Religija: dejavnik medkulturnega dialoga

Avtor: Vojko Strahovnik Avtor: Vojko Strahovnik

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani med 2. in 4. novembrom 2017 organizira v Celju mednarodno znanstveno konferenco z naslovom Religija: dejavnik medkulturnega dialoga.

Odnos med religijo in medkulturnim dialogom moramo raziskovati z vidika človeških odnosov, vključno z odgovori na temeljna vprašanja, ki zadevajo smisel, medosebno empatijo, dialog in spoštovanje človeške presežnosti oziroma drugosti. Krščanstvo in druge religije poudarjajo pomen dialoške odprtosti, ki razkriva človeško ranljivost ter odvisnost od drugih in globljih temeljev. Eden od ključnih pojmov konference je duhovnost, kajti eno od temeljnih vprašanj je, kakšna duhovnost je lahko osnova dialoškega in medkulturnega zadržanja. Poleg tega je skupna duhovna osnova dobro izhodišče tako za dialog med religijo in sekularno družbo kot tudi za medkulturni dialog ter družbeno lokalno in globalno sobivanje na splošno. Naš cilj je torej preučevati prvine kulture, ki je dialoška in medkulturna, in njihov odnos do religij(e).


PROGRAM


Na konferenci želimo predstaviti raziskovanje idej, pojmov, modelov in teorij iz teoloških, filozofskih, antropoloških in kulturnih tradicij, pa tudi iz sodobne misli in znanosti, zato da bi lahko podali sodobno razumevanje medkulturnega pomena religije. Želimo prispevati k oblikovanju primernega temelja za dialoško, medkulturno in vključevalno kulturo. Želimo ponuditi sveže poglede na medkulturni dialog, razširiti znanstveno razumevanje religije kot dejavnika medkulturnega dialoga in vzpostaviti osnovo za razreševanje družbenih napetosti in premagovanje (globalne) družbene krize.

Posebnost naših celjskih konferenc je njihov večpanožni značaj, ki ga negujemo vsa leta. Prepričani smo, v skladu z izkušnjo s preteklih konferenc, da lahko religijo, kot dejavnik medkulturnega dialoga, razumemo bolje, če se z njo ukvarjamo z različnih, komplementarnih gledišč, še posebno z vidikov humanistike in družboslovja (teologija, religiologija, filozofija, antropologija, kulturologija, zgodovina, psihologija in kognitivna znanost, pedagogika itd.). Vsekakor pa so dobrodošli tudi drugačni pristopi.    

Na programu letošnje konference so predavanja mnogih strokovnjakov in raziskovalcev. Prvo konferenco smo v Celju organizirali l. 2005 in letošnja je že trinajsta po vrsti. Več o njej, in o preteklih, lahko izveste na konferenčni domači spletni strani: http://celje-conference.blogspot.si.

Organizatorji in nastopajoči udeleženci bodo na voljo tudi za intervjuje in izjave.

prof. dr. Robert Petkovšek, dekan TEOF UL
dr. Bojan Žalec, znanstveni svetnik, predsednik programskega odbora


Za dodatne informacije se obrnite na gospo Urško Lampret: e-pošta: [email protected], GSM: 040/475-021.