Mednarodna konferenca z naslovom Kultura strahu

8.11.2012 Ljubljana, Celje Teološka fakulteta
Teološka fakulteta v Ljubljani Teološka fakulteta v Ljubljani

Program

V organizaciji Teološke fakultete Univerze v Ljubljani bo od četrtka, 8. do nedelje, 11. novembra 2012, v Domu sv. Jožefa v Celju in na Teološki fakulteti v Ljubljani potekala mednarodna konferenca z naslovom Kultura strahu.

Novinarska konferenca

Strah je glede na celotno zgodovino človeštva, še posebno pa glede na naš sedanji položaj, izredno pomembna tema. Nasprotje strahu je pogum, v določenem pogledu pa tudi (za)upanje in trdnost. Strah je čustvo, ki je močno povezano z nasiljem ter z najtemnejšimi obdobji zgodovine, vključno s terorizmom, genocidi in totalitarizmom. Strah je posebno pomemben za teologijo, kjer je lahko razumljen tudi z zelo pozitivnih vidikov. Konec koncev je strah normalen živalski in človeški odziv, nujen za preživetje. Naša kultura in naš način življenja sta preobremenjena z nepotrebnim strahom, ki izvira iz organizacije našega gospodarskega življenja, političnih odnosov, izobraževanja, vplivov medijev, iz pomanjkanja vere in upanja, da ne omenjamo onesnaževanja okolja, ki ima lahko katastrofalne posledice. Strah, njemu sorodni pojavi in njegova nasprotja bodo na znanstvenem simpoziju obravnavani z več znanstvenih vidikov in skozi različne znanstvene pristope.

Pravilno razumevanje, opredeljevanje in ovrednotenje strahu, njegovih dejavnikov in pogojev, znanstveno poglabljanje ter kulturno primerjalne raziskave so bistvenega pomena za soočanje z najbolj žgočimi problemi sodobnega sveta, ki izvirajo iz strahu oz. le-ta nanje vpliva: nasilje, vojne, konflikti, maščevanje, (ne)solidarnost, (ne)gojenje dialoga.

Nedvomno dejstvo je, da so družbe, v katerih vlada ustrezna kultura strahu, uspešnejše, bolj svobodne in manj razdeljene oz. antagonistične. To velja tudi za slovensko družbo, v kateri smo bili v procesu spopadanja s strahom manj uspešni, kot bi lahko bili. Za to obstajajo različni dejavniki, eden od njih pa je gotovo tudi ta, da je med drugim za ustrezno kulturo strahu potrebno tudi, v določenem smislu, da jo znamo gojiti. Zdrava in odprta družba je lahko samo tista, ki jo premore. Za to potrebuje vednost o strahu. Namen konference Kultura strahu je povečati in razširiti to vednost.

Na konferenci bodo sodelovali ugledni znanstveniki iz Slovenije in tujine. Med njimi bosta predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti akad. dr. Jože Trontelj ter češki profesor in pisec Tomáš Halik, prejemnik številnih nagrad za literaturo, za zasluge za medkulturni in medreligijski dialog ter za zasluge za človekove pravice ter duhovno svobodo, kot sta na primer Cardinal König Prize (Avstrija 2003) in Romano Guardini Prize (Nemčija, 2010).

Dodatne informacije dobite v dekanatu Teološke fakultete na Poljanski cesti 4 v Ljubljani, tel. 01/434–58–10, e-naslov: [email protected] ali na spletni strani.