Mednarodna konferenca Ut bonaventuriani fiamus: 800 let rojstva sv. Bonaventura

Foto: splet Foto: splet

Teološka in Filozofska fakulteta UL ter rimski Kolegij sv. Bonaventura (Quaracchi) in slovenski frančiškani obeležujejo 800 let rojstva sv. Bonaventura (1217/1221-2021). 

V Ljubljano tako prihaja nekaj najpomembnejših strokovnjakov za filozofske in teološke vidike dela sv. Bonaventura, ki bodo skupaj z domačimi raziskovalci skušali prebuditi zavedanje o bogati dediščini frančiškanskega duhovnega in intelektualnega izročila. 

Lepo povabljeni na sklop dogodkov:

Četrtek, 30. september 2021
16.00-18.00 (dvorana Minoritskega samostana sv. Maksimilijana Kolbeja, Trubarjeva c. 80, Ljubljana)
Delavnica s frančiškanskimi viri: »Sv. Bonaventura kot posrednik življenja sv. Frančiška« (Bill Short OFM, direktor kolegija Quaracchi, Rim)

19.00 (atrij Frančiškanskega samostana Ljubljana - Center, Prešernov trg 4, Ljubljana)
Okrogla miza: »Aktualnost srednjeveške misli« (Marianne Schlosser, Bill Short OFM, Gorazd Kocijančič, Miran Špelič OFM)
Predstavitev treh novih slovenskih prevodov sv. Bonaventura: Brevilokvij (Jan Dominik Bogataj OFM) ter O trojni poti in Kako se različne umetnosti zvajajo na teologijo (Nena Bobovnik)

Petek, 1. oktober 2021
9.00-20.00 (dvorana Teološke fakultete, Poljanska c. 4, Ljubljana)
Mednarodni simpozij o filozofiji in teologiji sv. Bonaventura

Program v priponki.

Na spletni strani Teološke fakultete - www.teof.uni-lj.si- bo na voljo bo tudi povezava do live stream prenosa.