Maturitetnih uspehi na katoliških gimnazijah v šolskem letu 2021/22

11.7.2022 Cerkev v Sloveniji Izobraževanje , Katoliška šola
Foto: Škofijska gimnazija Vipava Foto: Škofijska gimnazija Vipava

V spomladanskem roku je letos splošno maturo opravljalo 5.865 kandidatov izmed katerih jih je 365 (kar predstavlja 6,2 %) obiskovalo eno izmed štirih katoliških gimnazij. Uspešnost dijakov četrtih letnikov, ki so k maturi pristopili prvič, je na nacionalni ravni 95,41 %, uspešnost dijakov na katoliških gimnazijah pa je 97,53 %, pri čemer velja izpostaviti 100-odstotno uspešnost dijakov Gimnazije Želimlje.

Med tistimi najbolj uspešnimi dijaki lahko najdemo 302 zlata maturanta (30 točk in več), med katerimi jih je 18 imelo vseh 34 točk, ki jih je mogoče zbrati na splošni maturi. Med 302 zlatima maturantoma jih je kar 36 (11,9 %) obiskovalo eno izmed štirih katoliških gimnazij. Trije diamantni maturanti (dva na Škofijski klasični gimnaziji in eden na Škofijski gimnaziji Vipava) pa med dijaki z vsemi točkami predstavljajo kar 16,7 % delež.

In če je povprečno število zbranih točk na državni ravni letos 20,79, to za štiri katoliške gimnazije znaša 22,49 točke. Ob tem je povprečje najvišje na Gimnaziji Želimlje, sledijo pa ji Škofijska gimnazija Vipava, Škofijska klasična gimnazija in Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška.

Ob izjemnih dosežkih lahko dodamo še to, da so dijakinje katoliških gimnazij zaslužne tudi za 5 najboljših rezultatov na državnem nivoju. Dijakinji Škofijske klasične gimnazije sta najboljše rezultate dosegali pri slovenščini ter pri osnovnem in višjem nivoju angleščine, dijakinji Gimnazije Želimlje pa pri biologiji in geografiji.

Glede na dogajanje in vse izzive zadnjih let, ki so jih v svojih srednješolskih letih izkusile v veliki meri prav dijakinje in dijake generacije, ki je letos zaključila svoja srednješolska leta, smo lahko skupaj z maturantkami in maturanti izrazito veseli ter nanje ponosni, hvaležni pa tudi za delo in prizadevanja vseh zaposlenih v katoliških srednjih šolah.

 

Marko Weilguny
Komisija za šolstvo pri SŠK