Martin deli resnico

Brunor in Dominique Bar: MARTIN DELI RESNICO
Življenje svetega Martina iz Toursa je bilo polno vratolomnih preobratov: bil je pogan, nato kristjan, vojak, puščavnik, škof. Svet Evrope svetega Martina (316–397) priznava kot ključno osebnost evropske zgodovine. V stripu, primernem za bralce od 9. leta naprej, spoznavamo njegovo življenjsko pot ter odločitve, ki so ga na njej vodile in ostajajo aktualne tudi danes. Strip izhaja tudi v počastitev leta svetega Martina 2016.  Svet Evrope je svetega Martina (316–397) leta 2005 imenoval za evropsko osebnost, osrednji evropski simbol medčloveške solidarnosti in kulturne izmenjave, pot od Toursa do Sombotela pa razglasil za Evropsko kulturno pot svetega Martina – Via Sancti Martini (www.viasanctimartini.eu). Osrednja vrednota poti je vzajemna delitev. Znaten del poti poteka tudi po Sloveniji.   Martinovo življenje je bilo polno velikih preobratov: bil je pogan, nato kristjan, vojak, puščavnik, škof. Živel je v času, ko je krščanstvo v rimskem cesarstvu posta(ja)lo državna vera. Poleg skušnjave po oblasti so tedanjo Cerkev pretresala številna krivoverstva.   Martinovo iskanje in oznanjevanje resnice, tudi za ceno trpljenja, in njegovo uboštvo sta nam lahko zgled tudi danes.

O avtorju Brunor (pravo ime Bruno Rabourdin, roj. 1955) je francoski avtor stripov in ilustrator. Kot predavatelj se poglobljeno posveča zlasti verskim temam ter dopolnjevanju vere in razuma.

Več informacij o izdaji: CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA, Prešernova 23, Celje, 03 490 14 20, [email protected], www.mohorjeva.org 


Pripete datoteke:

MP_Martin.pdf