Konferenca vojakov kristjanov AMI v polnem teku

8.9.2013 Dom sv. Jožefa v Celju Cerkev na Slovenskem, Cerkev v svetu, Laiki
Udeleženci konference v Celju Udeleženci konference v Celju

V teh dneh v Domu sv. Jožefa v Celju poteka mednarodna konferenca Združenja z imenom Apostolat Militaire International (AMI). Častniki, podčastniki in pripadniki duhovne oskrbe v vojski iz šestnajstih držav razmišljajo o pomenu krščanske etike v vsakdanjem življenju vojaka kristjana.

Na nedeljski otvoritveni slovesnosti 8. septembra 2013, sta okoli šestdeset navzočih častnikov, podčastnikov ter njihovih žena in mož iz šestnajstih držav nagovorila načelnik Vojaškega vikariata Slovenske vojske dr. Jože Plut ter predsednik združenja generalmajor Norbert Sinn. Mašo je daroval celjski škof in apostolski administator mariborske nadškofije Stanislav Lipovšek. Ponedeljek je bil delavno obarvan. Uvodnemu pozdravu brigadirja Dobrana Božiča, načelnika generalštaba Slovenske vojske, so sledila predavanja in pogovorne delavnice. Tema letošnje konference želi na novo ovrednotiti sporočilo drugega vatikanskega koncila (1962–1965). Predavatelji so osvetlili okoliščine, zaradi katerih je bil koncil sploh sklican ter okoliščine, v katerih se je znašlo človeštvo v desetletjih po koncilu. Glavno sporočilo ostaja namreč aktualno tudi danes: ekumenizem in poslanstvo krščanskih laikov za oznanjevanje. Govorci so poudarke prenesli na vojake kristjane, ki imajo po Pastoralni konstituciji o Cerkvi v sedanjem svetu (Gaudium et Spes) odgovornost, da pošteno opravljajo plemenito poslanstvo prizadevanja za mir v svetu.

AMI je mednarodno združenje tistih, ki poleg tega, da so vojaške osebe, pripadajo tudi vrednotam in etiki krščanstva. Združenje povezuje krščanska vojaška združenja posameznih držav in vojake, ki se želijo v miru in vojni ravnati po krščanskih načelih. Ustanovljeno je bil leta 1965 v Santiagu v Španiji. Sveti sedež ga je kot mednarodno katoliško organizacijo priznal leta dvajset let kasneje.

Konferenca, ki jo organizira Vojaški vikariat Slovenske vojske, se bo končala v petek, 13. septembra 2013.

Silvestra Sadar