Janez Juhant je postal redni član EAZU

2.3.2012 Salzburg, Avstrija Evropa, Teološka fakulteta, Znanost
Janez Juhant Janez Juhant

Red. prof. dr. Janez Juhant je 2. marca 2012 s soglasnim sklepom Senata Evropske akademije znanosti in umetnosti (EAZU)[1] s sedežem v Salzburgu postal njen redni član.

Akademija združuje člane interdisciplinarnih znanosti iz različnih držav. S projekti deluje na različnih področjih humanistike in kulture, ki so razvrščena v sedem razredov: medicina, umetnost, naravoslovne znanosti, socialne vede, pravo in ekonomija, tehnika in okoljske vede ter svetovne religije. Ustrezen odgovor na upadanje čuta za vrednote v celotni evropski družbi in v svetu je združevanje najboljših evropskih potencialov na vseh področjih znanosti in umetnosti za sodelovanje pri skupnih projektih ter znanstvenih posvetih, ki jih akademija pripravlja v različnih državah. V EAZU je včlanjenih tudi 44 Slovenk in Slovencev. Delegat za Slovenijo je akad. Branko Stanovnik.


Življenje in delo Janeza Juhanta

Janez Juhant se je rodil 24. marca 1947 v Ljubljani, kjer je študiral filozofijo in teologijo. Izobraževanje je nadaljeval v Innsbrucku v Nemčiji. Leta 1974 je bil posvečen v duhovnika Nadškofije Ljubljana. Študij je leta 1976 končal z magisterijem iz teologije in leta 1978 z doktoratom iz filozofije. Leta 1978 je postal predavatelj filozofije na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je od leta 1994 redni profesor za filozofijo ter predstojnik Katedre za filozofijo. V letih od 1994 do 1999 je bil dekan fakultete in senator Univerze v Ljubljani. Osnovni poudarek njegovega raziskovalnega in pedagoškega dela je posvečen etičnim, antropološkim in religijskim vprašanjem.

Juhant je nosilec raziskovalnega programa z naslovom Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije. Je organizator vsakoletnega mednarodnega simpozija, na katerem obravnavajo ključne teme sodobne družbe. Deluje v znanstvenih in strokovnih združenjih in je kot član kolegija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Komisije pri SZT sooblikoval slovensko znanstveno-humanistično in kot član NKS (1996–1999) tudi pedagoško strategijo RS.

Objavil je devet knjig: Krekovo berilo, Zgodovina filozofije: stari in srednji vek, Človek v iskanju svoje podobe: filozofska antropologija, Globalisierung, Kirche und postmoderner Mensch (v slovenskem prevodu Občutek pripadnosti), Im Feuer der europäischen Ideenzüge: Slowenien, Etika I: na poti k vzajemni človeškosti, Idejni spopad: Slovenci in moderna, Idejni spopad. 2, Katoličani in revolucija ter Za človeka gre. Je avtor več učbenikov. S souredniki je izdal več zbornikov doma in v tujini ter člankov in drugih enot (nad 900). Je sourednik zbirke Theologie Ost-West pri založbi LIT Münster, član v združenjih in komisijah ter predavatelj doma in v tujini.

Juhant predava na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, pa tudi v drugih akademskih ustanovah v Sloveniji in tujini. Je ocenjevalec znanstvenih in pedagoških programov za Češko, Hrvaško in Avstrijo. Leta 2004 je za znanstveno in družbeno-etično delovanje prejel nagrado Akademije ÖVP Leopold-Kunschak na Dunaju, leta 2008 pa Zoisovo priznanje RS za znanstveno delo.
[1] Evropska akademija znanosti in umetnosti je bila ustanovljena 7. marca 1990 v Salzburgu. Ustanovitelji so bili salzburški kirurg Felix Unger (prim. http://www.ctsnet.org/home/funger), ki je postal predsednik akademije, nekdanji dunajski nadškof kardinal Franz König in profesor politične filozofije Nikolaus Lobkowicz. Cilj akademije je proučevanje problemov in vprašanj v zvezi z Evropo, pri čemer je posebna pozornost namenjena strpnosti med predstavniki različnih nazorov in religij v etiki v znanosti. EAZU trenutno šteje približno 1400 članov, njen predsednik pa je prof. dr. Felix Unger.