J. S. Cañizares: Problem duh-možgani: ali je duša še vedno smiselna v znanosti?

Javier Sánchez-Cañizares Javier Sánchez-Cañizares

V torek, 14. novembra 2017, je v organizaciji Fakultete za poslovne vede v Ljubljani potekalo predavanje z naslovom Problem duh-možgani: ali je duša še vedno smiselna v znanosti?

Po besedah ​​Mircea Eliada je izraz "duša" mogoče najti v vsakem zgodovinskem obdobju, v vsaki civilizaciji, v vsaki filozofski antropologiji in v vsakem verskem razumevanju stvari. Vendar pa se v sodobnih empiričnih znanostih praktično nihče več ne sklicuje na dušo. Ali obstajajo zadostni razlogi za to? Prispevek predavatelja želi na to vprašanje odgovoriti negativno, in to  v dveh korakih: (1) prikazati splošno težnjo v sodobni znanosti, da bi vzročnost izenačili s tvorno vzročnostjo, emergenco ali vznik nove kakovosti pa z epistemsko ali šibko emergenco; in (2) predstaviti dokaze, ki v sedanji znanosti vodijo k ponovni uveljavitvi  formalne vzročnosti. Takšna ponovna uveljavitev formalne vzročnosti  lahko omogoči razumeti dušo kot poslednje, formalno, od zgoraj navzdol usmerjeno počelo  določenosti  človeškega telesa - kar nas resnično naredi ljudi - in odpira bolj celovito razumevanje nematerialnih dejavnosti človeškega bitja, pa tudi možnost nematerialnega obstoja človeške duše po smrti.

O predavatelju:

Javier Sánchez-Cañizares je doktoriral iz fizike na Avtonomni univerzi v Madridu in iz teologije na Papeški univerzi Sv. Križa v Rimu. Bil je docent s področja fizike na Avtonomni univerzi v Madridu in docent ter namestnik direktorja Oddelka za moralno in duhovno teologijo Univerze v Navarri, kjer je danes izredni profesor na Filozofski fakulteti. Trenutno je direktor interdisciplinarne skupine "Znanost, razum in vera" (CRYF). Prav tako je raziskovalec v projektu "Mind-brain" na Inštitutu za kulturo in družbo (ICS). Poleg znanstvenih člankov o fiziki, filozofiji in teologiji je objavil naslednje knjige: Self-consistent Description of Transport in Quasi-one-dimensional Superconducting Wires (1999); La revelación de Dios en la creación. Las referencias patrísticas a Hch 17,16-34(2006); Moral humana y misterio pascual. La esperanza del Hijo (2011); Razón y fe: la plenitud de la vida moral (2013).

Več informacij:

http://www.unav.edu/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=146922

https://www.researchgate.net/profile/Javier_Sanchez-Canizares/contributions