Izvedensko mnenje v prenosu dednega materiala

2.10.2012 Ljubljana Kardinal Rode

Po naročilu z dne 4. septembra 2012 smo bili naprošeni za izdelavo mnenja potrdila o izvoru.

Pri izdelavi mnenja sta sodelovala:

otrok: Stelzer Peter

domnevni oče: Rode Franc

Odvzem brisov ustne sluznice pri g. Petru Stelzerju je potekala 4. septembra 2012, pri. g. Francu Rodetu pa 24. septembra 2012 na Inštitutu za sodno medicino Univerze v Münchnu.


Povzetek

Domnevnega očeta g. Franca Rodeta je potrebno izključiti iz očetovstva otroku Petru Stelzerju. Njegovo »neočetovstvo« se opira na različnost v DNK-markerjih sistemov VWA, FIBRA, SE33, D18S51, D2S1338, D19S433, D1S1656 in D12S391.

Izdaja izvedenskega mnenja sledi smernicam za oblikovanje izvedenskih mnenj, ki jih je izdala Komisija za gensko diagnostiko (GEKO) v sodelovanju z Inštitutom Robert Koch 26. julija 2012, kot tudi z Zakonom o genski diagnostiki (GenDG) z dne 1. februarja 2010.