Izšel pripravljalni dokument za zasedanje škofovske sinode o mladih

13.1.2017 Katoliška Cerkev in Cerkev na Slovenskem Škofovska sinoda, Mladina

Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so danes, 13. januarja 2017, predstavili pripravljalni dokument za 15. redno generalno zasedanje škofovske sinode, ki bo potekalo oktobra 2018 na temo Mladi, vera in razločevanje poklicanosti. Govorili so generalni tajnik škofovske sinode kardinal Lorenzo Baldisseri, podtajnik sinode msgr. Fabio Fabene ter Elvis Do Ceu Nicolaia Do Rosario in Federica Ceci, dva mladostnika iz rimske župnije svetega Tomaža Mora.

Papež mlade poziva k aktivnemu sodelovanju

Poleg pripravljalnega dokumenta za sinodo je danes izšlo tudi pismo papeža Frančiška, namenjeno neposredno mladim, kar je izpostavil tudi kardinal Baldisseri. Kot je dejal, sveti oče mlade poziva, naj aktivno sodelujejo na sinodalni poti, kajti sinoda je za njih, »vsa Cerkev pa želi prisluhniti njihovemu glasu, njihovi rahločutnosti, njihovi veri, kakor tudi njihovim dvomom in kritikam«. Papež mlade vabi, da »gredo ven« in se napotijo proti novi deželi, sestavljeni iz pravičnejše in bolj bratske družbe. Prav tako jih vabi k »drznim odločitvam« in naj ne pozabijo na tiste mlade, »ki so prisiljeni bežati iz svojih rodnih dežel« zaradi goljufij, nepravičnosti in vojne. Da bi v veselju in polnosti uresničili svoje življenje, papež mlade spodbuja, naj se podajo na pot razločevanja in odkrijejo Božji načrt za svoje življenje.

Začetek posvetovalne faze

Pripravljalni dokument škofovske sinode je poslan vzhodnim katoliškim Cerkvam, škofovskim konferencam, dikasterijem rimske kurije in zvezi vrhovnih redovnih predstojnikov. Pomeni začetek »posvetovalne faze vsega Božjega ljudstva«, ko se bodo zbirale informacije o današnjem položaju mladih v njihovih različnih življenjskih kontekstih, na podlagi katerih se bo potem pripravil delovni dokument sinode Instrumentum Laboris. Kardinal Baldisseri je izpostavil, da je pripravljalni dokument namenjen »vsem mladim po svetu v najširši razsežnosti, smislu in udeležbi«. Središčno mesto veselja in ljubezni, ki sta v besedilu večkrat izpostavljena, usmerja k dokumentoma Evangelii Gaudium in Amoris Laetitia, ne manjka pa niti sklicevanja na »Laudato si',  Lumen Fidei in nauk papeža Benedikta XVI.

Mladi danes. Razločevanje. Pastorala

Dokument je razdeljen na tri glavne dele. Prvi ima naslov Mladi v današnjem svetu in torej govori o položaju mladih v današnji stvarnosti. Navaja rezultate nekaterih raziskav, ki lahko pomagajo pri razločevanju poklicanosti, ter se dotakne mnogih izzivov, ki se nanašajo na »scientistično kulturo«, negotovost, brezposelnost, korupcijo, alkoholizem, igre na srečo in odvisnost od drog.

Osrednji del dokumenta je drugo poglavje, ki ima naslov Vera, razločevanje, poklicanost. Vera je izvir razločevanja poklicanosti, po katerem oseba pride do temeljnih življenjskih odločitev. Samo pravi način razločevanja bo mladim omogočil, da bodo zares našli svojo osebno, edinstveno in neponovljivo življenjsko pot. Na tej poti so pomembni trije glagoli: prepoznati, razlagati in odločiti se. Kardinal Baldisseri je izpostavil, da je izraz »poklicanost« treba razumeti v širokem smislu, saj se nanaša na širok razpon možnosti konkretne realizacije življenja v veselju ljubezni in v polnosti, ki izvirata iz darovanja samega sebe Bogu in drugim. Gre za to, da posameznik najde konkretno obliko te realizacije v vsakdanjem življenju, do katere se pride »preko resnih odločitev, ki določajo življenjski stan (zakon, duhovništvo, posvečeno življenje …), poklic, način družbenega in političnega udejstvovanja, razpolaganje s časom in denarjem itd.« Kot je zapisano, »gre za odločitve, ki se jim nihče ne more izogniti. Cilj razločevanja poklicanosti je odkriti, kako jih v luči vere preoblikovati v korake proti polnosti veselja, h kateremu smo vsi poklicani.«

Zadnji del dokumenta ima naslov Pastoralno delovanje. Izpostavlja vlogo Cerkve, ki jo ta ima pri spremljanju mladih, da sprejmejo veselje evangelija v času, kakršen je naš, zaznamovan z negotovostjo in nestalnostjo. Poglavje opredeljuje subjekte, kraje in sredstva pastoralnega delovanja na področju spremljanja. Ob koncu pripravljalnega dokumenta je dodan še vprašalnik, na katerega bodo odgovarjali posamezniki v delnih Cerkvah po vsem svetu.

Mladi bodo lahko odgovarjali tudi preko spleta

Da bi bili mladi zares konkretno vključeni v sinodalno pot, generalno tajništvo sinode pripravlja spletno stran s vprašalnikom, na katerega so mladi povabljeni odgovoriti in tako spregovoriti o svojih pričakovanjih in življenju. Kot je povedal msgr. Fabio Fabene, so vprašanja namenjena vsem mladim, saj se Božji načrt nanaša na vse mlade našega časa in imajo vsi, brez izključevanja, pravico, da se jih spremlja. Odgovori na vprašanja bodo prav tako vključeni v pripravo delovnega dokumenta Instrumentum Laboris. »Tudi v našem času so namreč mladi, ki znajo prepoznati tista znamenja časa, ki nam jih kaže Sveti Duh. Ko sprejmemo njihova hrepenenja, lahko imamo vpogled v jutrišnji svet, ki nam prihaja naproti, ter poti, na katere je Cerkev poklicana stopiti,« je zapisano v uvodu v pripravljalni dokument.

Vir: Radio Vatikan.