Izjava za javnost glede ustanovitve OŠ montessori v Mariboru

V slovenski javnosti se je po odločitvi Ustavnega sodišča, da je osnovnošolsko izobraževanje, ne glede na javno ali zasebno ustanoviteljstvo, potrebno 100% financirati, ker slovenska Ustava določa, da gre za obvezno izobraževanje, pojavilo več informacij o nameri Zavoda Antona Martina Slomška, da bo ustanovil novo Osnovno šolo. V Zavodu smo od njegovega nastanka naprej načrtovali Osnovno šolo. Starši otrok iz montessori vrtca v Zavodu zadnja tri leta sprašujejo in  si želijo, da bi njihovi otroci nadaljevali šolanje po montessori metodi. Vodstvo Zavoda je tako pred odločitvijo Ustavnega sodišča sprožilo formalne postopke za vnos v register šol pri pristojnem ministrstvu. S strani Zavoda je pripravljen ustrezen kader, program in prostori. Vse ostalo je odvisno od formalnih postopkov in od dejanskega interesa staršev. Zato je preuranjeno govoriti o tem, da montessori OŠ v Mariboru bo. Vsekakor pa je US odločitev staršev za vpis olajšalo, s tem pa dalo večjo možnost, da bo Zavod svoj načrt čim prej uresničil.

Strokovni direktor Zavoda AMS, dr. Ivan J. Štuhec