Izjava Sveta katoliških laikov Slovenije ob začetku postopka spremembe Ustave RS glede financiranja osnovnega šolstva

V Svetu katoliških laikov, ki združuje 35 katoliških laiških organizacij, smo z velikim razočaranjem sprejeli odločitev 60 poslancev državnega zbora, ki so v torek, 21. novembra, sprejeli predlog o začetku spremembe Ustave RS glede financiranja osnovnega šolstva.

Vladajoča koalicija želi na ta način razveljaviti učinke odločbe Ustavnega sodišča, ki je presodilo, da je Državni zbor kršil pravico otrok in njihovih staršev do brezplačnega in obveznega osnovnošolskega izobraževanja. Navedeno odločbo Ustavnega sodišča je Državni zbor kar tri leta preprosto ignoriral in na ta način nadaljeval s kršenjem ustavno zagotovljenih pravic otrok.

Ob tem želimo poudariti, da je Ustavno sodišče z odločbo iz leta 2014 odločilo, da mora država 100 % financirati zgolj javno veljavni program vseh šol, torej tudi zasebnih osnovnih šol, pri čemer velja, da vse ostale stroške zasebnih šol, kot so stroški za stavbo, vzdrževanje in materialne stroške organizacije in dela zasebnih šol, še vedno krije njihov ustanovitelj. Na račun zasebnih šol, ki v slovenski prostor prinašajo zdravo konkurenco in bogatijo javno ponudbo, kar redno dokazujejo tudi z izjemnimi uspehi svojih učencev, torej država vsa ta sredstva prihrani.

Prav zato je izjemno zaskrbljujoče dejstvo, da želi Državni zbor s postopkom spremembe ustave financiranje zasebnega šolstva odslej urejati pod pogoji in na način, kot bo to določal zakon. To pomeni, da bo financiranje osnovnega šolstva poslej povsem odvisno od samovolje vsakokratne politične oblasti, kar šole, ki imajo zasebnega ustanovitelja, postavlja v negotov in diskriminatoren položaj, prav tako pa je taka odločitev Državnega zbora diskriminatorna do otrok, ki obiskujejo zasebne šole z javnim programom.

V Svetu katoliških laikov Slovenije se pridružujemo mnenju številnih pravnih strokovnjakov, ki so se v zadnjih dneh odzvali na odločitev Državnega zbora. Pri postopkih, s katerimi želijo spremeniti ustavo, gre za grobo kršitev bistva ustavne demokracije, prav tako pa v njih zmaguje argument moči in ne argument prava, kar bi moral biti temelj pravne države. Svet katoliških laikov zato v imenu vseh 35 katoliških laiških organizacij poziva Državni zbor, da vse postopke za spremembo ustave ustavi.