Izjava Slovenske karitas ob mednarodnem dnevu boja proti revščini

17.10.2012 Slovenija in svet Karitas
Vir - splet Vir - splet

V mreži Karitas se je v letošnjem letu povečalo število prosilcev. Stiske ljudi so zelo pestre in raznolike. Letos je sprememba zakonodaje glede socialno varstvenih prejemkov privedla ljudi v zelo hude stiske. Odločbe so prihajale v velikih zamikih. Ljudje so bili brez dohodka ali pa so dobivali akontacijo.

Število revnih zaposlenih narašča. Plača ne omogoča dostojnega preživetja, še posebej, če je zaposlen samo en družinski član. Mnoge delavske družine živijo pod pragom revščine. Še večje stiske pa doživljajo enostarševske družine in družine, kjer edini hranitelj zboli, večkrat tudi zaradi psihičnih težav. Revščina, ki prizadene zaposlene, kaže na neenake delovne razmere, pogoje dela, ki za nizko plačo izkoriščajo ljudi.

Težko živijo tudi podnajemniki, saj so stroški najemnine visoki. Težko je plačevati stroške pozimi, ko je potrebno poskrbeti za ogrevanje. Vse težje plačujejo redne mesečne stroške, poračune za elektriko in druge nujne življenjske stroške.

Past revščine je velika. Proizvajamo generacije revnih in prikrajšanih odraslih in otrokom ne zagotovimo dobrih možnosti za življenje. Otrok, ki prebiva v prenatrpanem stanovanju, se verjetno tudi slabše prehranjuje in njegovi dosežki v šoli so zato verjetno slabši. Primerne stanovanjske razmere, sprejemljivi družinski dohodki in kakovostno zdravstveno varstvo ter družinska podpora bodo takšnim otrokom zagotovili varnost in upanje v boljšo prihodnost.

Na Slovenki karitas želimo danes opozoriti tudi na revščino drugje po svetu, predvsem v državah v razvoju, kjer na milijone prebivalcev trpi pomanjkanje osnovnih dobrin, kot sta pitna voda in hrana. V smislu globalne solidarnosti in zmanjševanja revščine, smo na Slovenki karitas v lanskem letu podprli različne programe humanitarne in razvojne pomoči na področju oskrbe z vodo, zdravstva, šolstva ter dela za dostojno življenje prebivalcev v posameznih državah Afrike, Azije, Latinske Amerike in na Balkanu, v skupni vrednosti 571.851 EUR.

V mreži Karitas se trudimo povrniti ljudem v stiski človeško dostojanstvo. Ljudi dobre volje vabimo k solidarnosti do soljudi, ki so se znašli v revščini ali drugi stiski. Skupaj jim lahko vlijemo upanje za lepši jutri.


Dodatne informacije dobite na sedežu Slovenske karitas na Kristanovi ulici 1 v Ljubljani, tel. 01/300–59–60, e-naslov: [email protected].


Imre Jerebic
generalni tajnik Slovenske karitas