Izjava Slovenske karitas ob 1. decembru, svetovnem dnevu boja proti aidsu

1.12.2012 Afrika , Bolnik, Karitas
OŠ Šmihel pri Žužemberku - foto - Slovenska karitas OŠ Šmihel pri Žužemberku - foto - Slovenska karitas

Na Slovenski karitas so v letih 2008 in 2009 izvajali mednarodni projekt ozaveščanja javnosti v Sloveniji o problematiki aidsa v Afriki pod geslom Aids zaznamuje Afriko – Ali nam je mar? Ob svetovnem dnevu boja proti aidsu želijo tudi letos v skrbi in sočutju do oseb, okuženih z virusom hiv, ki so zaradi te bolezni v Afriki potisnjeni v revščino in stigmatizirani, dijake in njihove profesorje ter širšo javnost v Sloveniji opozoriti na problematiko in spodbuditi k izražanju solidarnosti do prizadetih.

Na Slovenski karitas pravijo, da aids ni samo bolezen, ampak je fenomen, ki v državah v razvoju, predvsem v Afriki, ogroža življenje milijonov ljudi in tam vpliva na družine in širšo družbeno strukturo – na šolstvo, zdravstvo, zaposlovanje, migracije in gospodarstvo ter povečuje neenakost med spoloma in socialno izključenost. Hiv in aids sta v Afriki povezana z revščino oz. jo poglabljata.

V Afriki so posebej ranljive skupine za okužbo z virusom hiv ženske in otroci. Poročilo ustanove UNAIDSA za leto 2011 navaja podatke, da danes na svetu živi 3,3 milijone otrok, okuženih z virusom hiv, pri čemer jih 90 % živi v Afriki. Vsak dan se še vedno rodi na svetu 1000 otrok, okuženih s hiv, ki se okužijo bodisi ob rojstvu bodi z materinim mlekom. Le 50 % nosečih hiv pozitivnih žensk ima dostop do zdravil, ki bi lahko preprečile okužbo novorojenčkov. In le 28 % s hiv okuženih otrok prejme zdravila, ki jim pomagajo preživeti. 50 % otrok, ki ne prejmejo teh zdravil, umre pred drugim rojstnim dnem.

Prebivalstvo Afrike in njihove avtoritete potrebujejo sredstva za boj proti pandemiji aidsa, sredstva za antiretrovirusna zdravila ter oskrbo ljudi, ki živijo z virusom hiv in aidsom. Potrebujejo pa tudi sredstva za ustvarjanje pogojev za dolgoročni trajnostni razvoj in posledično za zmanjševanje revščine. Poseben je skupni globalni boj proti revščini in pandemiji aidsa, da se uresniči globalni cilj do leta 2015, ki je nič novih okužb, nič diskriminacije in nič s hivom povezanih smrti.

V preventivo in oskrbo okuženih z virusom in obolelih za aidsom je aktivno vključena tudi Cerkev. Več kot četrtino vseh, ki so zboleli za aidsom, je oskrbovanih s strani predstavnikov Katoliške Cerkve. Še posebej v Afriki, kjer sta virus hiv in aids najbolj razširjena, je Cerkev najbolj dejavna. Tudi mednarodna Karitas kot cerkvena organizacija je zelo dejavna na tem področju.


Dosedanji projekti

Na Slovenski karitas so v sodelovanju s pokojnim p. Mihom Drevenškom OFMConv po srednjih šolah v Copperbeltu v Zambiji štiri leta podpirali program osveščanja in preventive mladih pred okužbo z virusom hiv in aidsom. V Zambiji je 15 % vseh prebivalcev okuženih s hivom, največ med njimi je mladih, zato je preventiva tam zelo pomembna. Slovenska karitas je v sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije podprla projekt mobilne ambulante in oskrbe obolelih za aidsom v Malaviju. Tudi v drugih zdravstvenih centrih v Afriki, ki ji podpira Slovenska karitas, pomagajo obolelim za aidsom. Preko trajne mesečne podpore v okviru akcije Z delom do dostojnega življenja slovenske družine podpirajo družine v Burundiju in Ruandi, kjer so starši hiv pozitivni. Z obbliko tovrstne pomoči so dobili delo in plačilo zanj, kar je sicer za okužene osebe zelo težko.


Delavnice za ozaveščanje o problematiki aidsa v Afriki v slovenskih srednjih šolah

Na Slovenski karitas so v preteklih dneh vse slovenske srednje šole povabili k izvedbi delavnic za ozaveščanje o problematiki aidsa v Afriki na podlagi gradiv, ki so jih pripravili. Šole so se lepo odzvale.


Pogled na problematiko z drugega zornega kota

Sodelavci Slovenske karitas ob svetovnem dnevu boja proti aidsu spodbujajo k izražanju solidarnosti do vseh, ki trpijo zaradi posledic virusa hiv in aidsa ter revščine v Afriki, kot tudi drugod po svetu. Ljudje v revnih državah, okuženi z virusom hiv, odpirajo oči, da na problematiko pogledamo tudi z drugega zornega kota in da ozavestimo potencialno možnost, da se v tem krogu nekoč lahko znajdemo tudi mi.


Dodatne informacij dobite pri sodelavki Slovenske karitas Jani Lampe na Kristanovi ulici 1 v Ljubljani, GSM: 031/344–481 ali po e-pošti na naslovu: [email protected].


Besedilo je pripravil generalni tajnik Slovenske karitas Imre Jerebic.