Izjava Medškofijskega odbora za pastoralo zdravja ob svetovnem dnevu bolnikov

11.2.2013 Slovenija Bolnik, Izjava
Marija, Mati zdravja - Onkološki inštitut v Ljubljani - vir - Centro Aletti Marija, Mati zdravja - Onkološki inštitut v Ljubljani - vir - Centro Aletti

21. svetovni dan bolnikov nas vabi k vsesplošnemu prizadevanju za dvig kulture v odnosu do bolnikov. Resna bolezen je velika preizkušnja za bolnika in njegove bližnje tudi v moralnem in duhovnem smislu. Vsako leto smo deležni mnogih spodbud. Letošnja papeževa poslanica še posebej naglaša odgovornost posameznika in družbe, da z veliko mero človekoljubja pristopamo k posameznikom v okolje bolezni in trpljenja. To široko okolje, ki se danes iz bolnišnic in domov za ostarele seli tudi v družine, naše četrti in bivanjska središča, postavlja pred človeka večjo odgovornost za pomoč človeku – bolniku. To ni le skrb določenih zdravstvenih in humanih služb, temveč celotnega prebivalstva naše države.

Za vse, ki so profesionalno in prostovoljno v službi bolnikov, današnji čas, kljub krizi in težavam v zdravstvu, zahteva, da ohranjajo visok nivo kulture humanosti, dialog iskanja rešitev in strpno medsebojno sodelovanje v korist bolniku. Od odgovornih za socialno in zdravstveno zakonodajo in politiko pričakujemo, da jih pri njihovem delu vodi načelo spoštovanja človekovega dostojanstva in veličina vrednosti življenja.

Samo z veliko mero sodelovanja vseh subjektov v družbi, kulturo dialoga in iskanja resničnega dobrega bomo kos tem nalogam.


dr. Jože Štupnikar
ravnatelj MOPZ