Izjava glede inšpekcijskega nadzora bivalnih prostorov in zdravstvenega stanja psa v lasti apostolskega nuncija v R. Sloveniji

25.3.2014 Ljubljana Apostolska nunciatura

Tiskovni urad Slovenske škofovske konference, v dogovoru z Apostolsko nunciaturo v Sloveniji, posreduje sporočilo za javnost glede bivalnih pogojev in zdravstvenim stanjem psa v lasti apostolskega nuncija.

Nekateri mediji že nekaj dni širijo informacije, da pes, ki je v lasti apostolske nunciature na ulici Stare Pravde 6 v Ljubljani, nima urejenih pogojev za življenje. Kot je znano, na tej hišni številki potekajo gradbena dela za sedež nunciature, ki je trenutno v najemni hiši na Krekovem trgu 1 v Ljubljani. Apostolskemu nunciju msgr. dr. Juliuszu Januszu je žal, ker gradbena dela motijo sosede, ki so sicer prijazno pristali na gradnjo novega objekta, obenem pa je bilo potrebno zagotoviti primerno ureditev prostora tudi za psa Tai-Pana, ki živi na tamkajšnjem vrtu. Ker ga niso hoteli umakniti iz njemu znanega okolja in od znanih ljudi, je bil tam zanj pripravljen poseben prostor, kjer ima vse potrebne pogoje za življenje. Zaradi stališč, da naj bi slabo ravnal s psom, je apostolski nuncij prosil pristojno državno službo, naj opravi nadzor in poda strokovno mnenje. V vednost posredujemo potrdilo inšpekcijskega urada Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki ga je opravila veterinarka dr. Rozalija Fuchs, v katerem ugotavlja, da so bivalni pogoji primerni in da je pes v ustreznem zdravstvenem stanju.

Zapisnik o inšpekcijskem pregledu

 

Ljubljana, 31. marec 2014

 

dr. Tadej Strehovec
Slovenska škofovska konferenca