Izjava DKPS o neustavnosti Zakona o financiranju osnovnih šol

Zakon o financiranju osnovne šole še vedno neustaven

Člani Društva katoliških pedagogov Slovenije ponavljamo svoje stališče, da je Zakon o financiranju osnovne šole še vedno neustaven.

Namesto da bi Državni zbor odpravil neskladnost zakona z ustavo, začenja postopek za spremembo Ustave RS. Zato ponovno poudarjamo, da zakon o financiranju osnovne šole ostaja še vedno neustaven, čeprav DZ začenja postopek za spremembo ustave. Zakonodajalec ve, da zakonov ne moremo sprejemati za nazaj. Zato je parlament dolžan izpolniti odločbo ustavnega sodišča in spoštovati določila tretje veje oblasti. Če obide ustavno določilo, samovoljno izniči avtonomijo ustavnega sodišča in ga podreja trenutni premoči v državnem zboru. To je nevarna igra, s katero se izničuje bistvo demokracije.

V izjavi za javnost, v kateri opozarjamo, da je Zakon o financiranju osnovne šole še vedno neustaven, smo med drugim zapisali: »Ustavno sodišče ugotavlja z ustavo dano pravico učencem do brezplačnega obiskovanja obveznega veljavnega programa osnovne šole, ne glede na to, ali ga izvaja javnopravna ali zasebnopravna ustanova. Ker je ustava to ustavno pravico učencev povezala z njihovo ustavno dolžnostjo, se mora iz javnih sredstev financirati tisto osnovnošolsko izobraževanje, ki je za učence obvezno. Država pa ne diskriminira samo zasebne šole v odnosu do javnih šol, ampak tudi zasebne šole med seboj. Waldorfska šola Ljubljana npr. prejema za osnovnošolski program 100 % financiranje, enako sredstev kot primerljiva javna šola. Osnovna šola Alojzija Šuštarja in Osnovna šola Montessori pa po veljavni zakonodaji dobita le 85 % sredstev. Ustavno sodišče je določilo, da mora vlada s spremembo zakona tudi vse zasebno osnovnošolsko izobraževanje financirati 100 %. Hkrati je ustavno sodišče razveljavilo določbo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, po kateri zasebne osnovne šole za izvajanje javno veljavnega osnovnošolskega programa prejemajo le 85 % sredstev. Državni zbor bi moral to spremembo uzakoniti že januarja 2016. Zakonodajalec, ki je skrbnik zakonodajnega reda, krši osnove pravne države. To je nedopustno!«

Hkrati se pridružujemo stališčem številnih pravnih strokovnjakov in kritične javnosti v zvezi z odločitvijo 60 poslancev Državnega zbora, da začne postopke za spremembo Ustave RS glede financiranja osnovnega šolstva. Ob vsem tem moramo upoštevati dejstvo, da vsi državljani plačujemo davke, iz katerih se financira tudi šolstvo. Tako ima vsak državljan pravico, da se sam odloči, ali bo njegov otrok pod enakimi pogoji obiskoval javno ali zasebno šolo. Zato mora biti izhodišče enako in le to je pravično.

Člani Društva katoliških pedagogov Slovenije opozarjamo Državni zbor, da krši slovensko zakonodajo in s svojim delovanjem ne uveljavlja načela pravne države, ne spoštuje ustave. Svojo politično moč uveljavlja na podlagi ideoloških predsodkov, namesto da bi bil zgled pravičnosti, enakosti in spoštovanja različnosti. Pričakujemo, da državni zbor čim prej popravi nezakonitost, ustavi postopek spremembe ustave ter spoštuje avtonomijo tretje veje demokratične oblasti.