Informativni dan na Socialni akademiji

15.10.2012 Ljubljana Izobraževanje

Na sedežu Socialne akademije na Ulici Janeza Pavla II. 13 v Ljubljani bo v ponedeljek, 15. oktobra 2012, med 9.00 in 18.00 potekal informativni dan.

Študij poteka v obliki interaktivnih predavanj in treningov pod vodstvom strokovnjakov na osnovi vrednot, temelječih na človekovem dostojanstvu, in družbenem nauku Cerkve. Študij traja 160 ur. Modula Zgodovina Slovenije in Pravni in politični sistemi sta za slušatelje obvezna, ostali so izbirni. Vsak udeleženec si lahko sestavi svoj študijski program. Program bodo začeli izvajati v četrtek, 25. oktobra 2012.

Zloženka


Dodatne informacije dobite na sedežu Socialne akademije na Ulici Janeza Pavla II. 13 v Ljubljani, tel. 01/439–97–95, GSM: 051/893–060, e-naslov: [email protected]/studij.