Inavguracija novega rektorja Univerze v Ljubljani

Foto: Univerza v Ljubljani Foto: Univerza v Ljubljani

V petek, 29. septembra 2017, ob 13. uri bo z Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12) inavguracija novega rektorja prof. dr. Igorja Papiča. Dogodka se bo udeležil mariborski nadškof metropolit in podpredsednik Slovenske škofovske konference msgr. mag. Alojzij Cvikl.

Visoko šolstvo na Slovenskem

Slovensko katoliško visokošolsko delovanje se vceplja v večstoletno tradicijo katoliških univerz, kamor sodijo pravzaprav tudi začetki visokošolskega študija na Slovenskem.

Katoliško visoko šolstvo v svetu predstavlja pomembno intelektualno moč in vzgojno–izobraževalno silo ter s tem znatno prispeva k avtonomiji, svobodi in pluralnosti univerzitetnega raziskovalnega in pedagoškega dela. Zato so slovenski škofje sprejeli odločitev, da Katoliška Cerkev tudi v Sloveniji obogati izobraževalno in raziskovalno ponudbo s svojimi dejavnostmi.

Začetki formalnega visokošolskega izobraževanja na Slovenskem segajo v leto 1597, ko se je začel pouk na jezuitski gimnaziji. Leta 1633 je bila v Ljubljani prva javna disputacija o teoloških tezah, od leta 1708 pa so ohranjene številne tiskane teze za slovenske šolske disputacije in obrambe, in sicer za različne bogoslovne šole.

Teološka fakulteta je bila leta 1919 med ustanoviteljicami Univerze v Ljubljani in je dobila prostore v nekdanjem Alojzijevišču. Tedanja povojna socialistična oblast je leta 1949 izključila Teološko fakulteto iz sklopa Univerze v Ljubljani, leta 1952 pa je prenehala biti državna ustanova. Šele maja 1991 je Teološka fakulteta ponovno postala javna ustanova, decembra 1992 pa ponovno članica Univerze v Ljubljani.

Slovenska škofovska konferenca je 2. septembra 2008 ustanovila Katoliški inštitut z namenom nadaljnjega vodenja ustanovitve katoliške univerze v Sloveniji. Dejavnost inštituta obsega raziskovalno in razvojno dejavnost na področju družboslovja in humanistike, kar pomeni predvsem ustanavljanje visokošolskih zavodov (fakultet) na najrazličnejših študijskih in raziskovalnih področjih, visokošolskih knjižnic, raziskovalnih centrov in študentskih domov, ki se bodo povezali v univerzo.