Hrana Evropske unije za pomoč najbolj ogroženim osebam

2.8.2012 Slovenija Karitas
Hrana iz zalog Evropske unije - foto - Škofijska karitas Koper Hrana iz zalog Evropske unije - foto - Škofijska karitas Koper

Slovenska karitas bo na podlagi ukrepa pomoč ogroženim iz intervencijskih zalog v treh dobavah prejela 2.203.780 kilogramov oz. litrov osnovnih prehrambenih artiklov, kot so moka, testenine, riž, pšenični zdrob, olje in mleko. To predstavlja polovico od vse dobavljene hrane iz tega naslova v Republiki Sloveniji. Ostalo polovico bo prejel Rdeči križ Slovenije. Vrednost celotnega ukrepa je 2,53 milijonov EUR, maloprodajna cena dobavljene hrane pa bi presegla 5 milijonov EUR.

Prva dobava hrane iz intervencijskih zalog za najbolj ogrožene osebe v Evropski uniji (EU) je potekala v teh dneh in je že dobavljena v vseh šestih Centralnih skladišč Karitas po Sloveniji: Celje, Ajdovščina, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Novo Mesto. Karitas je za potrebe socialno ogroženih družin in posameznikov v prvi dobavi prejela 914 ton hrane EU.

Istočasno z dobavo se vrši tudi razvoz ustreznih količin hrane na 272 razdelilnih mest Karitas po celotni Sloveniji. V razdeljevanje pomoči je vključenih 4.867 prostovoljcev. Zaradi velikega števila prostovoljcev so stroški razdeljevanja minimalni. Prav zaradi dobro razvite mreže Karitas je pomoč dosegljiva tako v urbanih središčih, kot tudi na odročnih krajih. Pomoč se deli na podlagi kriterijev, ki jih je potrdilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Pravilnikov Karitas. Med več kot 110.000 prejemniki pomoči so v glavnem družine in posamezniki, ki so brez zaposlitve, kakor tudi tisti, ki sicer delajo, pa redno ne prejemajo plače oz. dobivajo prenizke dohodke za preživetje. Večina med njimi je tudi prejemnikov drugih oblik denarnih socialnih prejemkov. Sodelavci Karitas niso le razdeljevalci te pomoči, pač pa z vsakim prejemnikom opravijo individualen razgovor, svetujejo in pomagajo pri vključevanju v druge oblike pomoči in programe, predvsem pa ga vzpodbujajo k samopomoči.

V drugi dobavi bo oktobra v Centralna skladišča Karitas dobavljeno le mleko, in sicer 326.880 litrov. Tretja dobava 962.690 kilogramov oz. litrov vseh artiklov pa bo v decembru. Pri Karitas ocenjujejo, da je, glede na število prejemnikov pomoči in prejete količine, hrane EU dovolj, zato ni bojazni, da bi v letu 2012 in še v prvih mesecih leta 2013 skladišča ostala prazna. Obenem pa se zavedajo, da za pomoč družinam in posameznikom z najnižjimi prejemki to ni dovolj. Zato pri Karitas dokupijo hrano in higienski material iz sredstev, ki jih zberejo v različnih akcijah (predvsem Klic dobrote, Pomagajmo preživeti in nabirkami Nedelje Karitas), izdaten vir dohodkov za nakup hrane in higienskega materiala so tudi sredstva Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), pomagajo pa tudi lokalne skupnosti.

Pojavljajo se pomisleki, da je hrana EU premalo raznolika, kar lahko vpliva na zdravje prejemnikov pomoči. Sodelavci Karitas menijo, da so to osnovni prehrambeni artikli, ki so sestavni del redne prehrane prebivalcev, niso pa edini. Prav zato po svoji zmožnosti nabavijo še drugo hrano, po župnijskih Karitas zbirajo kmečke pridelke, kot so krompir, sadje, ponekod tudi zelenjavo. Istočasno pa se je potrebno zavedati, da hrana EU ni edini vir, saj jih večina prejema denarno socialno pomoč in druge oblike socialnih prejemkov, ki jih zagotavlja država. Poleg tega pa je potrebno delati tudi na tem, da si vsak zdrav in za delo sposoben človek skuša zagotoviti lastna sredstva za preživetje in v tem smislu vzpodbujajo prejemnike pomoči, da poprimejo za vsako delo.

Sodelavci Karitas se trudijo za spoštljiv odnos do hrane, ki je dar zemlje in dela človeških rok, kakor tudi za spoštovanje dostojanstva vsakega prejemnika pomoči, ne glede na njegovo narodnostno, versko ali politično pripadnost. Poleg prostovoljnega dela je to dodana vrednost vsakega razdeljenega paketa hrane.

Odgovorne osebe po škofijskih Karitas, ki so na voljo za dodatne informacije:

  • ŠK Celje, Matej Pirnat, GSM: 051/658–133
  • ŠK Koper, Jožica Ličen, GSM: 041/429–713
  • ŠK Ljubljana, Jože Kern, GSM: 051/693–322
  • ŠK Maribor, Darko Bračun, GSM: 051/370–699
  • ŠK Murska Sobota, Jožef Kociper, GSM: 031/538–028
  • ŠK Novo mesto, Gregor Vidic, GSM: 040/236–811

Besedilo je pripravila koordinatorka ukrepa hrane EU pri Slovenski karitas Jožica Ličen.


generalni tajnik Slovenske karitas Imre Jerebic